top of page

Key Account Manager

ASTRID OLSEN

62 94 69 75

478 29 023

Key Account Manager

GRETHE ÅNERUD

62 94 69 04

928 36 830

Vi hjelper deg gjerne

Kontakt gjerne medieselger direkte for konkrete pristilbud, spørsmål eller generell rådgivning rundt markedsføring til din målgruppe i riktig kontekst. 

Spesifikasjoner:

Alle annonser Må godkjennes av Legeforeningen.
Høyoppløselig PDF i CMYK farger. Holde all vesentlig tekst, logo, osv. minimum 9 mm fra kanten på formatet av annonsen.

Materiell sendes til: 

Image by Julian Hochgesang

Tidsskriftet for Den Norske Legeforening

Tidsskriftet for Den norske legeforening har en sterk merkevare med en unik posisjon blant norske leger, og er det eneste mediet som går direkte ut til 97% av alle norske leger.

Tidsskriftet leses i hovedsak av leger og medisinstudenter, og innholdet er av høy medisinskfaglig kvalitet rettet direkte mot målgruppen. Redaksjonelt innhold og konsept er unikt på det norske markedet og gir et optimalt miljø for annonsering av legemidler og medisinsk utstyr.

Legenes hverdag er svært forskjellig avhengig av hvilket fagfelt de jobber med. Mange leger omtaler Tidsskriftet som «legenes kulturbærer» og «vårt felles lim», og leser innholdet med stor interesse og innlevelse.

Alle annonser Må godkjennes av Legeforeningen før publisering.

Se mer informasjon på medieplan eller kontakt oss for muligheter og tilbud på annonsering.

Utgivelsesplan

Annonsepriser

Medieplan

bottom of page