top of page

Personvern og cookies

Denne personvernerklæringen ble publisert 27.juni 2018. I HS Media er vi opptatt av å beskytte og respektere personvernet i samsvar med EUs personvernforordning (2016/679) av 27. april 2016 (General Data Protection Regulation, GDPR).

Vi bryr oss om ditt personvern. Denne personvernerklæringen omhandler hvilke personopplysninger HS Media samler inn fra deg, via våre samhandlinger med deg som kunde, via produktene våre og hvordan vi bruker disse opplysningene. Vi tilbyr et bredt utvalg av produkter, også fra tredjeparter. Med personopplysninger mener vi opplysninger knyttet til en fysisk person, slik som adresser, e-post, telefonnummer ol.

For mer informasjon kontakt oss på e-post: personvern@hsmedia.no

Når samler vi inn personopplysninger om deg?

 • Når du benytter deg av produktene vi videreselger samt våre tjenester.

 • Når du samhandler med oss personlig, gjennom korrespondanse, via telefon eller via websidene våre.

 • Når vi samler inn personopplysninger fra andre legitime kilder, som tredjeparts datainnsamlere, offentlige kilder eller sosiale nettverk. Vi bruker bare disse dataene hvis du har gitt kildene samtykke til at de kan dele personopplysningene dine med andre.

 • Vi kan samle inn personopplysninger hvis de anses å være av berettiget interesse, og hvis denne interessen ikke overstiges av dine personverninteresser. Før dataene samles inn, foretar vi en vurdering for å forsikre oss om at det er etablert en gjensidig interesse mellom deg og HS Media.

 

Hvorfor samler vi inn og bruker personopplysninger?
Personopplysningene og opplysninger vi samler inn er først og fremst lagret for å kunne håndtere kundeforholdet mellom deg og oss. Vi samler inn og bruker disse personopplysningene hovedsakelig i vårt salgs-, markedsførings- og kundeservicearbeid.

 • I tillegg brukes opplysningene for å kunne levere riktige tjenester til deg som kunde. Slik kommunikasjon vil for eksempel være; nødvendig dokumentasjon og nyttig informasjon angående vårt eventuelle samarbeid. Dette kan være å utføre kontraktsmessige forpliktelser som ordrebekreftelse, faktura, påminnelser, viktige meldinger og lignende.

 • Dine personopplysninger gjør oss i stand til å kunne spisse vår kommunikasjon og tjenestetilbud til deg som kunde. Dersom du ikke ønsker å motta slike henvendelser kan du til enhver tid reservere deg mot dette.

 • HS Media benytter for øvrig telefon, e-post og SMS i tillegg til andre digitale kommunikasjonskanaler til markedsføring og kommunikasjon ovenfor våre kunder. Det er kun ansatte i HS Media konsernet som har tilgang til alle de lagrede personopplysningene dine.

Vår hjemmel for å samle inn personopplysninger

Innsamling av personopplysninger basert på samtykke
Vi samler elektronisk inn samtykke på personopplysninger og vi lagrer dokumentasjonen knyttet til den enkeltes samtykke i våre systemer. Individuelle samtykker vil alltid bli lagret og dokumentert i systemene våre.

Innsamling av personopplysninger basert på kontrakter
Vi bruker personopplysninger til å oppfylle våre forpliktelser knyttet til kontrakter og avtaler med kunder, partnere og leverandører.

Innsamling av personopplysninger basert på berettiget interesse
Vi kan bruke personopplysninger hvis det anses å være av berettiget interesse, og hvis personverninteressene til datasubjektene ikke overstiger denne interessen. For å etablere hjemmelen for datainnsamlingen foretas det vanligvis en vurdering som identifiserer en gjensidig interesse mellom oss og enkeltpersonen. Denne hjemmelen er primært knyttet til salgs- og markedsføringsformålene våre. Vi informerer alltid enkeltpersoner om hvilke personvernrettigheter de har, og om formålet vårt med å samle inn personopplysninger.

Hvilken type personopplysninger samles inn?
Vi samler inn navn, telefonnummer, stilling, rolle og e-postadresse i tillegg til navnet på og kontaktinformasjonen til selskapet du jobber for. Vi kan også samle inn tilbakemeldinger, kommentarer og spørsmål som vi har mottatt fra deg i servicerelatert kommunikasjon og aktiviteter, som møter, telefonsamtaler, dokumenter og e-post. Hvis du søker på en jobb hos oss, samler vi inn opplysningene du gir under søknadsprosessen.

HS Media samler ikke inn og behandler ikke spesielle kategorier med personopplysninger, som unike identifikatorer og sensitive personopplysninger.


Hvor lenge tar vi vare på personopplysninger?
Vi lagrer innsamlede personopplysninger så lenge vi mener det er nødvendig for å oppfylle formålet med innsamlingen. Samtidig vurderer vi behovet for å svare på forespørsler fra deg eller løse mulige problemer, overholde lovfestede krav under gjeldende lovgivning og behandle lovfestede krav/klager. I tillegg tar vi beskyttelsesformål i betraktning.

Dette betyr at vi kan oppbevare personopplysningene dine i en rimelig periode etter din siste samhandling med oss. Når personopplysningene som vi har samlet inn, ikke lenger er nødvendige, sletter vi dem på en sikker måte. Vi kan behandle opplysningene for statistiske formål, men i slike tilfeller vil opplysningene bli anonymisert.


Rettigheter til egne personopplysninger
Du har følgende rettigheter til personopplysningene dine:

 • Rett til å be om en kopi av personopplysningene som vi har om deg.

 • Rett til å be oss om å korrigere personopplysningene hvis de er unøyaktige eller utdaterte.

 • Hvis du er kunde eller partner og har registrert en profil på Kundesentersiden vår, har du mulighet oppdatere denne brukerprofilen.

 • Rett til å be om at personopplysningene slettes når det ikke lenger er nødvendig for oss å oppbevare slike data.

 • Rett til når som helst å trekke tilbake et samtykke til at vi kan behandle personopplysningene dine.

 • Rett til å be om at ytterligere databehandling begrenses dersom det har oppstått en tvist om nøyaktigheten eller behandlingen av personopplysningene dine.

 • Rett til å motsette deg behandlingen av personopplysninger dersom databehandlingen er basert på berettiget interesse og/eller direkte markedsføring.

Alle spørsmål om personvernrettigheter skal sendes til: personvern@hsmedia.no

 

Deler vi opplysningene dine med noen?
For at våre oppdragsgivere skal kunne sende sine fakturaer til din bedrift deler vi med dem opplysninger om firmanavn og ditt personnavn. Ingen andre opplysninger deles med andre utenfor HS Media. Vi har også databehandleravtaler med alle våre oppdragsgivere som sikrer at også disse oppbevarer personopplysninger i henhold til GDPR-direktivet.


Tredjeparts tjenesteleverandører som jobber på våre vegne:
Vi kan sende opplysningene dine videre til våre produkt- og underleverandører av tjenester, med det formål at de skal levere tjenester til deg på våre vegne. 

I enkelte tilfeller vil disse leverandørene opptre som databehandlere av opplysningene dine, og derfor råder vi deg til å lese deres retningslinjer for personvern og eventuelt signere en databehandlingsavtale med dem. Disse tredjeparts leverandørene deler opplysningene dine med oss, og vi bruker disse opplysningene i samsvar med denne personvernerklæringen.


Bruk av underleverandører (databehandlere og underdatabehandlere)
Vi kan bruke underleverandører til å behandle personopplysninger på våre vegne. I så fall har vi ansvar for å påse at de forplikter seg til å følge denne personvernerklæringen og gjeldende personvernlovgivning ved å signere en databehandlingsavtale.

 

Informasjonskapsler (cookies) på vårt nettsted

Når du besøker nettstedet vårt registreres det ulike typer informasjon om deg som bruker i en «Cookie.» En cookie er kort fortalt en liten fil som lagres lokalt i din nettleser. En cookie kan ikke utføre handlinger, kontrollere ting eller være skadelig/inneholde virus.

 

All informasjon blir automatisk anonymisert, og vil ikke kunne brukes av verken oss eller en tredjepart til å identifisere deg som person. Informasjonen vil heller ikke bli brukt til markedsføringsformål, kun for funksjonelle formål.

 

Cookies for analytiske formål:

__atssc, __atuvc og __atuvs

Eier: AddThis

Utløper: 2 år fra den er satt.

Formål: brukes av Addthis.com for å telle delinger etc. på sosial medier. AddThis leverer teknologien bak delingsknappene som du finner på nettsidene våre

 

asp.sid

Eier: HS Media

Utløper: etter 20 minutter fra forrige innlastning av siden

Formål: for å kunne skille ulike besøkende fra hverandre bruker asp.sid en midlertidig cookie som inneholder en autogenerert ID. Denne kalles for en sesjon, og varer i 20 minutter. Hver gang en side lastes, forlenges levetiden med nye 20 minutter. Denne slettes så snart du forlater nettstedet eller lukker din nettleser.

 

Sperre for, eller slette cookies

Du kan sperre for cookies og slette registrerte cookies i nettleseren din, hvis du ønsker det. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan hindre noe av funksjonaliteten på nettstedet, spesielt cookien «asp.sid».  Nettvett.no har en fin og enkel guide for hvordan man administrerer cookies i forskjellige nettlesere: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/


Endringer i denne personvernerklæringen
HS Media forbeholder seg retten til når som helst å endre denne personvernerklæringen. Den gjeldende versjonen vil alltid være tilgjengelige på websidene våre. Vi oppfordrer deg til å sjekke personvernerklæringen fra tid til annen for å forsikre deg om at du er fornøyd med eventuelle endringer.

Hvis vi gjør endringer som endrer personvernpraksisen betydelig, vil vi varsle deg på e-post eller ved å legge ut en melding på websidene våre før endringen trer i kraft.

 

Retten til innsyn i behandling av personopplysninger
Dersom du er kunde av oss, eller har vært i kontakt med oss har du rett til innsyn i vår behandling av dine opplysninger. En innsynsbegjæring vil inneholde en oversikt over hvilke opplysninger vi behandler om deg og hvilke sikkerhetstiltak vi har rundt behandlingene. Det første du må gjøre er å kontakte oss så vi kan vi hjelpe deg videre.


Retten til å registrere en klage hos en tilsynsmyndighet
Hvis du er misfornøyd med måten personopplysningene dine er behandlet på, kan du i første omgang kontakte personvern@hsmedia.no

Hvis du fortsatt er misfornøyd, har du rett til å henvende deg direkte til de nasjonale tilsynsmyndighetene for å få en avgjørelse. Tilsynsmyndighetene kan kontaktes på:

I Norge:
Datatilsynet
www.datatilsynet.no

bottom of page