SATS

Markedsleder i 15 år • I overkant av 220 000 medlemmer • 66% markedsandel • Landsdekkende kjede med 73 sentre • 36 sentre i Oslo • 3 sentre i Østfold • 8 sentre i Stavanger • 7 sentre i Bergen • - i tillegg sentre i Tromsø, Drammen, Kristiansand, Grenland, Hønefoss, og Lillehammer.
SATS
Fakta

Pris:
NOK 302 800, 4 uker

Kun herre eller dame: NOK 242 200, 4 uker

Poster/plakat: NOK 90 000, 4 uker

Kortere perioder på forespørsel

Annonseselger
Siri Danielsen

Siri Danielsen

951 75 025

sd@hsmedia.no

Materiell sendes til:

Annonsene sendes som høyoppløst pdf til  sd@hsmedia.no

Alle bilder bør ha en dpi på 300, CMYK farger

SATS

Markedsleder i 15 år • I overkant av 220 000 medlemmer • 66% markedsandel • Landsdekkende kjede med 73 sentre • 36 sentre i Oslo • 3 sentre i Østfold • 8 sentre i Stavanger • 7 sentre i Bergen • - i tillegg sentre i Tromsø, Drammen, Kristiansand, Grenland, Hønefoss, og Lillehammer.
• Alder 32 år (54 % av medlemsbasen er 21-40 år)
• 60 % kvinner, 40 % menn
• Trener 1,8 ganger pr. uke
• Høy kjøpekraft i den eldste gruppen
• Høy utdannelse