Yrke

Yrke kommer ut fire ganger i året og er det eneste fagbladet i Norge som har fokus på yrkesopplæring, aktuelle og utdypende intervjuer, reportasjer og artikler fra bedrifter, skoler og andre opplæringsinstitusjoner. Yrke utgis av Utdanningsforbundet.
Yrke
Fakta

Opplag: 10 214 (Fagpressens Media Kontroll 2018)

Utgivelser: 4

Lesertall: 17 000 (Kantar Media Fagpresse 2018)

Annonseselger
Grethe Ånerud

Grethe Ånerud

62 94 69 04

928 36 830

gaa@hsmedia.no

Karoline Gran Kluge

Karoline Gran Kluge

62 94 69 08

400 73 125

kk@hsmedia.no

Mona  Jørgensrud

Mona Jørgensrud

62 94 10 32

911 73 473

mj@hsmedia.no

Materiell sendes til:
materiell@hsmedia.no

Yrke

Yrke kommer ut fire ganger i året og er det eneste fagbladet i Norge som har fokus på yrkesopplæring, aktuelle og utdypende intervjuer, reportasjer og artikler fra bedrifter, skoler og andre opplæringsinstitusjoner. Yrke utgis av Utdanningsforbundet.

Målgruppen er yrkesfaglærere, rådgivere,  sosiallærere, opplæringskontorer, lære-bedrifter og andre med interesse for yrkesopplæring.

YRKE I ELEKTRONISK UTGAVE
Alle annonser i Yrke kan også ses i tids-skriftets elektroniske utgave. Ebladet er en pdf av papirutgaven og kan leses på alle digitale plattformer. Det er muligheter for å lenke annonsen til en ønsket landingsside på nett slik at det gir ekstra effekt av din annonse. Yrke som eblad finner du på; Utdanningsnytt.no/yrke 

 INNHOLDSMARKEDSFØRING

Det er de samme formater og priser som gjelder for annonser som defineres som “innholdsmarkedsføring” som for øvrige annonser. Innholdet blir merket “Annonse” og må godkjennes av utgiver før trykk. 

Utgivelsesplan 2022
Nummer Materiellfrist Utgivelse
01-22 16.02.22. 18.03.22.
02-22 20.04.22. 27.05.22.
03-22 21.09.22. 21.10.22.
04-22 02.11.22. 02.12.22.
Annonsepriser 2022
Format Pris 4 farger Satsflate Utfallende
1/1 side 10 000,- b 210 x h 270 + 5 mm utfall + skjæremerker
1/2 side 8 000,- se medieplan for mer info