VG Endelig Fredag

VG Endelig Fredag har blitt svært godt mottatt i lesermarkedet. Fredag er nå VGs klart beste dag sammenlignet med fjoråret- På enkeltdager har VG nå nesten likt salg med fjoråret.
VG Endelig Fredag
Fakta

Opplag: 110 000

Utgivelser: 52

Annonseselger
Lars Erik Bratli

Lars Erik Bratli

62 94 69 05

452 07 978

leb@hsmedia.no

Terje Korsmo

Terje Korsmo

62 94 69 06

936 03 715

tk@hsmedia.no

Materiell sendes til:
materiell@hsmedia.no

VG Endelig Fredag

VG Endelig Fredag har blitt svært godt mottatt i lesermarkedet. Fredag er nå VGs klart beste dag sammenlignet med fjoråret- På enkeltdager har VG nå nesten likt salg med fjoråret.

Endelig Fredag gir deg gode tips og en fin start på helgen. 

VG beslttet å bygge magasinet rundt fire hovedelementer:

  • Et kjendisintervju - gladsak
  • Mat - inspirasjon til helgekos
  • Kryssord/sudoku og tidsfordriv - populært, lang levetid
  • TV/strømming - brukes hele uka
Utgivelsesplan 2021
Nummer Materiellfrist Utgivelse
Annonsepriser 2021
Format Pris 4 farger Satsflate Utfallende
1/1 s 260 x 380 mm + 5 mm utfall + skjæremerker
2/1 s 520 x 380 mm + 5 mm utfall + skjæremerker