Utdanning

Fagbladet Utdanning utgis 14 ganger i året og er Utdanningsforbundets medlemsblad. Innholdet er faglig og politisk stoff med tilknytning til pedagogikk og skole.
Utdanning
Fakta

Opplag: 172 801

Lesertall: 289 000

Utgivelser: 14

Annonseselger
Grethe Ånerud

Grethe Ånerud

62 94 69 04

928 36 830

gaa@hsmedia.no

Karoline Gran Kluge

Karoline Gran Kluge

62 94 69 08

400 73 125

kk@hsmedia.no

Mona  Jørgensrud

Mona Jørgensrud

62 94 10 32

911 73 473

mj@hsmedia.no

Materiell sendes til:

materiell@hsmedia.no

Høyoppløselig PD i CMYK farger

Alt innhold må godkjennes av utgiver før trykk

Utdanning

Fagbladet Utdanning utgis 14 ganger i året og er Utdanningsforbundets medlemsblad. Innholdet er faglig og politisk stoff med tilknytning til pedagogikk og skole.

Målgruppen er lærere, skoleledere, studenter, barnehagelærere og styrere i barnehager, rådgivere, spesial-pedagoger og andre ansatte i utdanningssektoren i Norge.

UTDANNING I ELEKTRONISK UTGAVE
Alle annonser i bladet Utdanning kan også ses i Utdanning sin elektroniske utgave. 
Ebladet er en pdf av papirutgaven og kan leses på alle digitale plattformer.Det er muligheter for å lenke annonsen til en ønsket landingsside på nett slik at det gir ekstra effekt av din annonse.
Utdanning som eblad finner du på; Utdanningsnytt.no/eblad

INNHOLDSMARKEDSFØRING
Samme mål og priser gjelder som øvrige annonser. Innholdet blir tydelig merket 
“Annonse”. Alt innhold må godkjennes av utgiver før trykk.

Utgivelsesplan 2022
Nummer Materiellfrist Utgivelse
01-22 09.12.21. 14.01.22.
02-22 20.01.22. 04.02.22.
03-22 09.02.22. 25.02.22.
04-22 02.03.22. 18.03.22.
05-22 23.03.22. 08.04.22.
06-22 20.04.22. 06.05.22.
07-22 11.05.22. 27.05.22.
08-22 01.06.22. 17.06.22.
09-22 03.08.22. 19.08.22.
10-22 24.08.22. 09.09.22.
11-22 14.09.22. 30.09.22.
12-22 05.10.22. 21.10.22.
13-21 27.10.21. 12.11.21.
14-22 16.11.22. 02.12.22.
Annonsepriser 2022
Format Pris 4 farger Satsflate Utfallende
1/1 side 46 000,- b 230 x h 297 mm + 5mm utfall + skjæremerker
1/2 side 28 000,- se medieplan for formater og priser