Utdanning

Fagbladet Utdanning utgis 14 ganger i året og er Utdanningsforbundets medlemsblad. Innholdet er faglig og politisk stoff med tilknytning til pedagogikk og skole.
Utdanning
Fakta

Opplag: 172 801

Lesertall: 289 000

Utgivelser: 14

Annonseselger
Grethe Ånerud

Grethe Ånerud

62 94 69 04

928 36 830

gaa@hsmedia.no

Karoline Gran Kluge

Karoline Gran Kluge

62 94 69 08

400 73 125

kk@hsmedia.no

Mona  Jørgensrud

Mona Jørgensrud

62 94 10 32

911 73 473

mj@hsmedia.no

Materiell sendes til:

materiell@hsmedia.no

Høyoppløselig PD i CMYK farger

Alt innhold må godkjennes av utgiver før trykk

Utdanning

Fagbladet Utdanning utgis 14 ganger i året og er Utdanningsforbundets medlemsblad. Innholdet er faglig og politisk stoff med tilknytning til pedagogikk og skole.

Målgruppen er lærere, skoleledere, studenter, barnehagelærere og styrere i barnehager, rådgivere, spesial-pedagoger og andre ansatte i utdanningssektoren i Norge.

UTDANNING I ELEKTRONISK UTGAVE
Alle annonser i bladet Utdanning kan også ses i Utdanning sin elektroniske utgave. 
Ebladet er en pdf av papirutgaven og kan leses på alle digitale plattformer.Det er muligheter for å lenke annonsen til en ønsket landingsside på nett slik at det gir ekstra effekt av din annonse.
Utdanning som eblad finner du på; Utdanningsnytt.no/eblad

INNHOLDSMARKEDSFØRING
Samme mål og priser gjelder som øvrige annonser. Innholdet blir tydelig merket 
“Annonse”. Alt innhold må godkjennes av utgiver før trykk.

Utgivelsesplan 2021
Nummer Materiellfrist Utgivelse
01-21 09.12.20. 15.01.21.
02-21 20.01.21. 05.02.21.
03-21 10.02.21. 26.02.21.
04-21 03.03.21. 19.03.21
05-21 24.03.21. 16.04.21.
06-21 21.04.21. 07.05.21.
07-21 05.05.21. 28.05.21.
08-21 02.06.21. 18.06.21.
09-21 04.08.21. 20.08.21.
10-21 25.08.21. 10.09.21.
11-21 15.09.21. 01.10.21.
12-21 06.10.21. 22.10.21.
13-21 27.10.21. 12.11.21.
14-21 17.11.21. 03.12.21.
Annonsepriser 2021
Format Pris 4 farger Satsflate Utfallende
1/1 side 46 000,- b 230 x h 297 mm + 5mm utfall + skjæremerker
1/2 side 28 000,- se medieplan for formater og priser