Utdanning

Fagbladet Utdanning utgis 14 ganger i året og er Utdanningsforbundets medlemsblad. Innholdet er faglig og politisk stoff med tilknytning til pedagogikk og skole.
Utdanning
Fakta

Opplag: 172 801

Lesertall: 289 000

Utgivelser: 14

Annonseselger
Grethe Ånerud

Grethe Ånerud

62 94 69 04

928 36 830

gaa@hsmedia.no

Karoline Gran Kluge

Karoline Gran Kluge

62 94 69 08

400 73 125

kk@hsmedia.no

Mona  Jørgensrud

Mona Jørgensrud

62 94 10 32

911 73 473

mj@hsmedia.no

Materiell sendes til:

materiell@hsmedia.no

Høyoppløselig PD i CMYK farger

Alt innhold må godkjennes av utgiver før trykk

Utdanning

Fagbladet Utdanning utgis 14 ganger i året og er Utdanningsforbundets medlemsblad. Innholdet er faglig og politisk stoff med tilknytning til pedagogikk og skole.

Målgruppen er lærere, skoleledere, studenter, barnehagelærere og styrere i barnehager, rådgivere, spesial-pedagoger og andre ansatte i utdanningssektoren i Norge.

UTDANNING I ELEKTRONISK UTGAVE
Alle annonser i bladet Utdanning kan også ses i Utdanning sin elektroniske utgave. 
Ebladet er en pdf av papirutgaven og kan leses på alle digitale plattformer.Det er muligheter for å lenke annonsen til en ønsket landingsside på nett slik at det gir ekstra effekt av din annonse.
Utdanning som eblad finner du på; Utdanningsnytt.no/eblad

INNHOLDSMARKEDSFØRING
Samme mål og priser gjelder som øvrige annonser. Innholdet blir tydelig merket 
“Annonse”. Alt innhold må godkjennes av utgiver før trykk.

Utgivelsesplan 2019
Nummer Materiellfrist Utgivelse
01-19 12.12.18. 11.01.19.
02-19 16.01.19. 01.02.19.
03-19 06.02.19. 22.02.19.
04-19 27.02.19. 15.03.19.
05-19 20.03.19. 05.04.19.
06-19 10.04.19. 03.05.19.
07-19 08.05.19. 24.05.19.
08-19 29.05.19. 14.06.19.
09-19 07.08.19. 23.08.19.
10-19 28.08.19. 13.09.19.
11-19 18.09.19. 04.10.19.
12-19 09.10.19. 25.10.19.
13-19 30.10.19. 15.11.19.
14-19 20.11.19. 06.12.19.
Annonsepriser 2019
Format Pris 4 farger Satsflate Utfallende
1/1 side 46 000,- 230 x 297 mm + 5mm utfall + skjæremerker
1/2 side 28 000,- se medieplan for formater og priser