Utdanning

Fagbladet Utdanning utgis 14 ganger i året og er Utdanningsforbundets medlemsblad. Innholdet er faglig og politisk stoff med tilknytning til pedagogikk og skole.
Utdanning
Fakta

Opplag: 172 801

Lesertall: 289 000

Utgivelser: 14

Annonseselger
Grethe Ånerud

Grethe Ånerud

62 94 69 04

928 36 830

gaa@hsmedia.no

Karoline Gran Kluge

Karoline Gran Kluge

62 94 69 08

400 73 125

kk@hsmedia.no

Mona  Jørgensrud

Mona Jørgensrud

62 94 10 32

911 73 473

mj@hsmedia.no

Materiell sendes til:

materiell@hsmedia.no

Høyoppløselig PD i CMYK farger

Alt innhold må godkjennes av utgiver før trykk

Utdanning

Fagbladet Utdanning utgis 14 ganger i året og er Utdanningsforbundets medlemsblad. Innholdet er faglig og politisk stoff med tilknytning til pedagogikk og skole.

Målgruppen er lærere, skoleledere, studenter, barnehagelærere og styrere i barnehager, rådgivere, spesial-pedagoger og andre ansatte i utdanningssektoren i Norge.

UTDANNING I ELEKTRONISK UTGAVE
Alle annonser i bladet Utdanning kan også ses i Utdanning sin elektroniske utgave. 
Ebladet er en pdf av papirutgaven og kan leses på alle digitale plattformer.Det er muligheter for å lenke annonsen til en ønsket landingsside på nett slik at det gir ekstra effekt av din annonse.
Utdanning som eblad finner du på; Utdanningsnytt.no/eblad

INNHOLDSMARKEDSFØRING
Samme mål og priser gjelder som øvrige annonser. Innholdet blir tydelig merket 
“Annonse”. Alt innhold må godkjennes av utgiver før trykk.

Utgivelsesplan 2020
Nummer Materiellfrist Utgivelse
01-20 11.12.19. 10.01.20.
02-20 15.01.20. 31.01.20.
03-20 05.02.20. 21.02.20.
04-20 26.02.20. 13.03.20.
05-20 18.03.20. 03.04.20.
06-20 15.04.20. 01.05.20.
07-20 06.05.20. 22.05.20.
08-20 27.05.20. 12.06.20.
09-20 05.08.20. 21.08.20.
10-20 26.08.20. 11.09.20.
11-20 16.09.20. 02.10.20.
12-20 07.10.20. 23.10.20.
13-20 28.10.20. 13.11.20.
14-20 18.11.20. 04.12.20.
Annonsepriser 2020
Format Pris 4 farger Satsflate Utfallende
1/1 side 46 000,- b 230 x h 297 mm + 5mm utfall + skjæremerker
1/2 side 28 000,- se medieplan for formater og priser