Spesialpedagogikk

Spesialpedagogikk kommer ut seks ganger i året og er det eneste norske tidsskriftet innenfor sitt fagfelt. Spesialpedagogikk utgis av Utdanningsforbundet.
Spesialpedagogikk
Fakta

Opplag: 7 048

Utgivelser: 6

Lesertall: 65 000 (Kantar Media Fagpress 2018)

 

Annonseselger
Karoline Gran Kluge

Karoline Gran Kluge

62 94 69 08

400 73 125

kk@hsmedia.no

Liv Rønnaug Bjerke  Lilleåsen

Liv Rønnaug Bjerke Lilleåsen

62 94 69 74

472 52 810

ll@hsmedia.no

Mona  Jørgensrud

Mona Jørgensrud

62 94 10 32

911 73 473

mj@hsmedia.no

Materiell sendes til:

materiell@hsmedia.no

 

Spesialpedagogikk

Spesialpedagogikk kommer ut seks ganger i året og er det eneste norske tidsskriftet innenfor sitt fagfelt. Spesialpedagogikk utgis av Utdanningsforbundet.

Tidsskriftet har en sentral rolle i formidlingen av forskningsresultater og utvikling på det spesialpedagogiske virkefelt. Målgruppen er spesialpedagoger, sosiallærere,  rådgivningstjenester, skoleadministrasjon, studenter, institusjoner, barnehagelærere, lærere,  offentlige etater og samfunnspolitiske miljøer.

NNHOLDSMARKEDSFØRING
Det er de samme formater og priser som gjelder for annonser som defineres som  “innholdsmarkedsføring” som for øvrige annonser. Innholdet blir merket “Annonse” og må godkjennes av utgiver før trykk.

Utgivelsesplan 2019
Nummer Materiellfrist Utgivelse
01-19 07.01.19. 08.02.19.
02-19 18.02.19. 22.03.19.
03-19 08.04.19. 22.03.19.
04-19 12.08.19. 06.09.19.
05-19 16.09.19. 18.10.19.
06-19 28.10.19. 29.11.19.
Annonsepriser 2019
Format Pris 4 farger Satsflate Utfallende
1/1 side 12 500 210 x 265 + 5mm utfall + skjæremerker
1/2 side se medieplan for mer info