Spesialpedagogikk

Spesialpedagogikk kommer ut seks ganger i året og er det eneste norske tidsskriftet innenfor sitt fagfelt. Spesialpedagogikk utgis av Utdanningsforbundet.
Spesialpedagogikk
Fakta

Opplag: 7 048

Utgivelser: 5

Lesertall: 65 000 (Kantar Media Fagpress 2018)

 

Annonseselger
Grethe Ånerud

Grethe Ånerud

62 94 69 04

928 36 830

gaa@hsmedia.no

Karoline Gran Kluge

Karoline Gran Kluge

62 94 69 08

400 73 125

kk@hsmedia.no

Mona  Jørgensrud

Mona Jørgensrud

62 94 10 32

911 73 473

mj@hsmedia.no

Materiell sendes til:

materiell@hsmedia.no

 

Spesialpedagogikk

Spesialpedagogikk kommer ut seks ganger i året og er det eneste norske tidsskriftet innenfor sitt fagfelt. Spesialpedagogikk utgis av Utdanningsforbundet.

Tidsskriftet har en sentral rolle i formidlingen av forskningsresultater og utvikling på det spesialpedagogiske virkefelt. Målgruppen er spesialpedagoger, sosiallærere,  rådgivningstjenester, skoleadministrasjon, studenter, institusjoner, barnehagelærere, lærere,  offentlige etater og samfunnspolitiske miljøer.

INNHOLDSMARKEDSFØRING
Det er de samme formater og priser som gjelder for annonser som defineres som  “innholdsmarkedsføring” som for øvrige annonser. Innholdet blir merket “Annonse” og må godkjennes av utgiver før trykk.

Utgivelsesplan 2022
Nummer Materiellfrist Utgivelse
01-22 15.12.21. 04.02.22.
02-22 16.02.22. 18.03.22.
03-22 20.04.22. 27.05.22.
04-22 31.08.22. 30.09.22.
05-22 02.11.22. 02.12.22.
Annonsepriser 2022
Format Pris 4 farger Satsflate Utfallende
1/1 side 12 500,- b 210 x h 270 + 5 mm utfall + skjæremerker
1/2 side 10 500,- se medieplan for mer info