Illustrert Vitenskap

– FORDI DU ER FØDT NYSGJERRIG
Illustrert Vitenskap
Fakta

Opplag: 30 425 

Utgivelser: 19

Annonseselger
Siri Danielsen

Siri Danielsen

951 75 025

sd@hsmedia.no

Materiell sendes til:

materiell@hsmedia.no

Høyoppløselig PDF i min. 300 DPI i CMYK farger

Husk 5 mm utfallende (bleed) og skjæremerker. Hold all tekst, logo, osv. minimum 9 mm fra kanten.

Oppslag leveres som 2 enkeltsider i samme PDF. Ved oppslag må det tas hensyn til at opp til 5 mm kan forsvinne i bretten/ryggen. Det anbefales at bildet forskyves 2,5 mm til hver side for å unngå dette.

Illustrert Vitenskap

– FORDI DU ER FØDT NYSGJERRIG

Målgruppe:  
Nysgjerrige og vitebegjærlige personer, 15-50 år.  Magasinet treffer 30% av alle menn i Norge mellom 19 og 29 år. Målgruppen interesserer seg for teknologi og vitenskap, og ønsker det nyeste innen dette feltet

Kort og godt: 

  •  Lavest kontaktpris i de fleste målgrupper - langt under alle helgebilag
  • Arbeider aktivt med den nyeste teknologi innen formidling, for å gjøre stoffet tilgjengelig der leserne er
  • Underholdning og kunnskap i en pakke
Utgivelsesplan 2021
Nummer Materiellfrist Utgivelse
01-21 13.11.20. 18.12.20.
02-21 27.11.20. 04.01.21
03-21 15.12.20. 22.01.21.
04-21 11.01.21. 10.02.21.
05-21 28.01.21. 28.02.21.
06-21 12.20.21. 19.03.21.
07-21 05.03.21. 09.04.21.
08-21 24.03.21. 28.04.21.
09-21 13.04.21. 17.05.21.
10-21 29.04.21. 04.06.21.
11-21 21.05.21. 23.06.21.
12-21 10.06.21. 12.07.21.
13-21 30.06.21. 30.07.21.
14-21 19.07.21. 18.08.21.
15-21 06.08.21. 07.09.21.
16-21 26.08.21. 27.09.21.
17-21 15.09.21. 15.10.21.
18-21 01.10.21. 03.11.21.
19-21 21.10.21. 25.11.21
01-22 13.11.21. 18.12.21.
Annonsepriser 2021
Format Pris 4 farger Satsflate Utfallende
1/1 s 63 000,- b 215 x h 290 mm + 5 mm utfall + skjæremerker
1/2 s 37 600,- se medieplan for flere formater og priser