Fysioterapeuten

Landets største og beste annonseorgan for fysioterapeuter!
Fysioterapeuten
Fakta

Opplag: 9 100

Utgivelser: 9   

Annonseselger
Stine  Korntorp

Stine Korntorp

62 94 69 74

936 32 963

sk@hsmedia.no

Materiell sendes til:
materiell@hsmedia.no

Fysioterapeuten

Landets største og beste annonseorgan for fysioterapeuter!
Mange fysioterapeuter sitter sentralt plassert i offentlige institusjoner og i private fysikalske institutt. De har stor innflytelse på hva som skal kjøpes inn av hjelpemidler, treningsapparater, inventar og annet spesialtilpasset utstyr. I tillegg er fysioterapeuter viktige formidlere av informasjon om det å leve et aktivt liv, med sport- og friluftsaktiviteter. 
Hvis du ønsker å nå fram til det store flertallet av denne yrkesgruppen, er Fysioterapeuten det største og beste alternativet for deg som annonsør!
Utgivelsesplan 2021
Nummer Materiellfrist Utgivelse
01-21 11.12.20. 27.01.21.
02-21 05.02.21. 10.03.21.
03-21 18.03.21. 28.04.21.
04-21 30.04.21. 02.06.21.
05-21 30.07.21. 01.09.21.
06-21 - årets fagutgivelse 24.09.21. 27.10.21.
07-21 29.10.21. 01.12.21.
Annonsepriser 2021
Format Pris 4 farger Satsflate Utfallende
1/1 s 19 550,- b 210 x h 297 mm + 4 mm utfall + skjæremerker
1/2 s 12 750,- se medieplan for andre priser og formater