Fysioterapeuten

Landets største og beste annonseorgan for fysioterapeuter!
Fysioterapeuten
Fakta

Opplag: 9 100

Utgivelser: 9   

Annonseselger
Kjetil Sagen

Kjetil Sagen

62 94 10 36

924 22 644

ks@hsmedia.no

Materiell sendes til:
materiell@hsmedia.no

Fysioterapeuten

Landets største og beste annonseorgan for fysioterapeuter!
Mange fysioterapeuter sitter sentralt plassert i offentlige institusjoner og i private fysikalske institutt. De har stor innflytelse på hva som skal kjøpes inn av hjelpemidler, treningsapparater, inventar og annet spesialtilpasset utstyr. I tillegg er fysioterapeuter viktige formidlere av informasjon om det å leve et aktivt liv, med sport- og friluftsaktiviteter. 
Hvis du ønsker å nå fram til det store flertallet av denne yrkesgruppen, er Fysioterapeuten det største og beste alternativet for deg som annonsør!
Utgivelsesplan 2022
Nummer Materiellfrist Utgivelse
01-22 10.12.21. 26.01.22.
02-22 04.02.22. 09.03.22.
03-22 18.03.22. 27.04.22.
04-22 06.05.22. 08.06.22.
05-22 05.08.22. 07.09.22.
06-22 - Fagutgivelse 23.09.22. 26.10.22.
07-22 11.11.22. 14.12.22.
Annonsepriser 2022
Format Pris 4 farger Satsflate Utfallende
1/1 s 20 130,- b 210 x h 297 mm + 4 mm utfall + skjæremerker
1/2 s 13 150,- se medieplan for andre priser og formater