Fysioterapeuten

Landets største og beste annonseorgan for fysioterapeuter!
Fysioterapeuten
Fakta

Opplag: 9 100

Utgivelser: 9   

Annonseselger
Stine  Korntorp

Stine Korntorp

62 94 69 74

936 32 963

sk@hsmedia.no

Materiell sendes til:
materiell@hsmedia.no

Fysioterapeuten

Landets største og beste annonseorgan for fysioterapeuter!
Mange fysioterapeuter sitter sentralt plassert i offentlige institusjoner og i private fysikalske institutt. De har stor innflytelse på hva som skal kjøpes inn av hjelpemidler, treningsapparater, inventar og annet spesialtilpasset utstyr. I tillegg er fysioterapeuter viktige formidlere av informasjon om det å leve et aktivt liv, med sport- og friluftsaktiviteter. 
Hvis du ønsker å nå fram til det store flertallet av denne yrkesgruppen, er Fysioterapeuten det største og beste alternativet for deg som annonsør!
Utgivelsesplan 2020
Nummer Materiellfrist Utgivelse
07-20 04.09.20. 30.09.20.
08-20 07.10.20. 04.11.20.
09-20 13.11.20. 09.12.20.
Annonsepriser 2020
Format Pris 4 farger Satsflate Utfallende
1/1 s 19 200 b 210 x h 280 mm + 4 mm utfall + skjæremerker
1/2 s 12 500 se medieplan for andre priser og formater