Fysioterapeuten

Landets største og beste annonseorgan for fysioterapeuter!
Fysioterapeuten
Fakta

Opplag: 9 100

Utgivelser: 9   

Annonseselger
Kamilla Dahler Bye

Kamilla Dahler Bye

62 0035 42

478 53 007

kb@hsmedia.no

Materiell sendes til:
materiell@hsmedia.no

Fysioterapeuten

Landets største og beste annonseorgan for fysioterapeuter!
Mange fysioterapeuter sitter sentralt plassert i offentlige institusjoner og i private fysikalske institutt. De har stor innflytelse på hva som skal kjøpes inn av hjelpemidler, treningsapparater, inventar og annet spesialtilpasset utstyr. I tillegg er fysioterapeuter viktige formidlere av informasjon om det å leve et aktivt liv, med sport- og friluftsaktiviteter. 
Hvis du ønsker å nå fram til det store flertallet av denne yrkesgruppen, er Fysioterapeuten det største og beste alternativet for deg som annonsør!
Utgivelsesplan 2023
Nummer Materiellfrist Utgivelse
01-23 16.12.22. 25.01.23.
02-23 17.02.23. 22.03.23.
03-23 31.03.23. 10.05.23.
04-23 11.08.23. 13.09.23.
05-23 - Fagutgivelse 13.10.23. 15.11.23.
Annonsepriser 2023
Format Pris 4 farger Satsflate Utfallende
1/1 side 21 150,- b 210 x h 297 mm + 4 mm utfall + skjæremerker
1/2 side 13 800,- se medieplan for andre priser og formater