Første steg

Første steg er et faglig-politisk tidsskrift med reportasjer, aktuelle fagartikler og debatter med hovedvekt på barnehage og oppvekst.
Første steg
Fakta

Opplag: 29 793 

Utgivelser: 4

Lesertall: 67 000 (Kantar Media Fagpresse 2018) 

Annonseselger
Grethe Ånerud

Grethe Ånerud

62 94 69 04

928 36 830

gaa@hsmedia.no

Karoline Gran Kluge

Karoline Gran Kluge

62 94 69 08

400 73 125

kk@hsmedia.no

Mona  Jørgensrud

Mona Jørgensrud

62 94 10 32

911 73 473

mj@hsmedia.no

Materiell sendes til:
materiell@hsmedia.no

Første steg

Første steg er et faglig-politisk tidsskrift med reportasjer, aktuelle fagartikler og debatter med hovedvekt på barnehage og oppvekst.

Første steg kommer ut fire ganger i året og er tidsskriftet for barnehagelærere. Første steg utgis av Utdanningsforbundet.

Målgruppen er barnehagelærere, barnehagelærerstudenter, styrere i barnehager, høgskolelærere og fagfolk tilknyttet de kommunale barne- og oppvekstetatene. 

FØRSTE STEG I ELEKTRONISK UTGAVE Alle annonser i Første Steg kan også ses i tidsskriftets elektroniske utgave.
Ebladet er en pdf av papirutgaven og kan leses på alle digitale plattformer. Det er muligheter for å lenke annonsen til en ønsket landingsside på nett slik at det gir ekstra effekt av din annonse.
Første steg som eblad finner du på; Utdanningsnytt.no/forste-steg

Utgivelsesplan 2021
Nummer Materiellfrist Utgivelse
01-21 27.01.21. 26.02.21.
02-21 21.04.21. 28.05.21.
03-21 01.09.21. 01.10.21.
04-21 03.11.21. 03.12.21.
Annonsepriser 2021
Format Pris 4 farger Satsflate Utfallende
1/1 side 15 000,- b 210 x h 270 + 5 mm utfall + skjæremerker
1/2 side 10 000,- se medieplan for mer info