Bolig & Miljø

Bolig og Miljø går direkte til alle tillitsvalgte og vaktmestere i borettslag og sameier tilknyttet OBOS eller et selskap i OBOS-konsernet. Bladet sendes også til bydelsadministrasjonen og en rekke offentlige utvalg og etater.
Bolig & Miljø
Fakta

Opplag: 21 000

Utgivelser: 6

 

Annonseselger
Kjetil Sagen

Kjetil Sagen

62 94 10 36

924 22 644

ks@hsmedia.no

Materiell sendes til:

materiell@hsmedia.no

Høyoppløselig PDF og i CMYK farger.

Bolig & Miljø

Bolig og Miljø går direkte til alle tillitsvalgte og vaktmestere i borettslag og sameier tilknyttet OBOS eller et selskap i OBOS-konsernet. Bladet sendes også til bydelsadministrasjonen og en rekke offentlige utvalg og etater.
Bolig og Miljø er et spesialblad for styremedlemmer og vaktmestere i boligselskap. Bladet bringer stoff om forvaltning, drift og vedlikehold av borettslag og andre typer boligselskap. Vi gir råd om jus, økonomi og annet som kan bidra til å gjøre styrearbeidet lettere. I tillegg fungerer bladet som en idé formidler boligselskapene i mellom.
Utgivelsesplan 2023
Nummer Materiellfrist Utgivelse
01-23 12.01.23. 30.01.23.
02-23 02.03.23. 20.03.23.
03-23 11.05.23. 30.05.23.
04-23 18.08.23. 28.08.23.
05-23 21.09.23. 09.10.23.
06-23 02.11.23. 20.11.23.
Annonsepriser 2023
Format Pris 4 farger Satsflate Utfallende
1/1 side 22 600,- b 200 x h 275 mm + 3 mm utfall + skjæremerker
1/2 side 17 200,- se medieplan for andre formater