Bolig & Miljø

Bolig og Miljø går direkte til alle tillitsvalgte og vaktmestere i borettslag og sameier tilknyttet OBOS eller et selskap i OBOS-konsernet. Bladet sendes også til bydelsadministrasjonen og en rekke offentlige utvalg og etater.
Bolig & Miljø
Fakta

Opplag: 18 700

Utgivelser: 6

Byråprovisjon: 0 %

Annonseselger
Randi  Oppegård

Randi Oppegård

62 94 69 76

922 61 620

ro@hsmedia.no

Stine  Korntorp

Stine Korntorp

62 94 69 74

936 32 963

sk@hsmedia.no

Materiell sendes til:

materiell@hsmedia.no

Høyoppløselig PDF og i CMYK farger.

Bolig & Miljø

Bolig og Miljø går direkte til alle tillitsvalgte og vaktmestere i borettslag og sameier tilknyttet OBOS eller et selskap i OBOS-konsernet. Bladet sendes også til bydelsadministrasjonen og en rekke offentlige utvalg og etater.
Bolig og Miljø er et spesialblad for styremedlemmer og vaktmestere i boligselskap. Bladet bringer stoff om forvaltning, drift og vedlikehold av borettslag og andre typer boligselskap. Vi gir råd om jus, økonomi og annet som kan bidra til å gjøre styrearbeidet lettere. I tillegg fungerer bladet som en idé formidler boligselskapene i mellom.
Utgivelsesplan 2021
Nummer Materiellfrist Utgivelse
01-21 21.01.21. 08.02.21.
02-21 19.03.21. 14.04.21.
03-21 27.05.21. 14.06.21.
04-21 12.08.21. 30.08.21.
05-21 30.09.21. 18.10.21.
06-21 18.11.21. 06.12.21.
Annonsepriser 2021
Format Pris 4 farger Satsflate Utfallende
1/1 side 21 000,- b 200 x h 275 mm + 3 mm utfall + skjæremerker
1/2 side 15.900,- se medieplan for andre formater