Bolig & Miljø

Bolig og Miljø går direkte til alle tillitsvalgte og vaktmestere i borettslag og sameier tilknyttet OBOS eller et selskap i OBOS-konsernet. Bladet sendes også til bydelsadministrasjonen og en rekke offentlige utvalg og etater.
Bolig & Miljø
Fakta

Opplag: 20 000

Utgivelser: 6

Byråprovisjon: 0 %

Annonseselger
Randi  Oppegård

Randi Oppegård

62 94 69 76

922 61 620

ro@hsmedia.no

Materiell sendes til:

materiell@hsmedia.no

Høyoppløselig PDF og i CMYK farger.

Bolig & Miljø

Bolig og Miljø går direkte til alle tillitsvalgte og vaktmestere i borettslag og sameier tilknyttet OBOS eller et selskap i OBOS-konsernet. Bladet sendes også til bydelsadministrasjonen og en rekke offentlige utvalg og etater.
Bolig og Miljø er et spesialblad for styremedlemmer og vaktmestere i boligselskap. Bladet bringer stoff om forvaltning, drift og vedlikehold av borettslag og andre typer boligselskap. Vi gir råd om jus, økonomi og annet som kan bidra til å gjøre styrearbeidet lettere. I tillegg fungerer bladet som en idé formidler boligselskapene i mellom.
Utgivelsesplan 2022
Nummer Materiellfrist Utgivelse
01-22 27.01.22. 14.02.22.
02-22 17.03.22. 04.04.22.
03-22 25.05.22. 14.06.22.
04-22 11.08.22. 29.08.22.
05-22 06.10.22. 24.10.22.
06-22 24.11.22. 12.12.22.
Annonsepriser 2022
Format Pris 4 farger Satsflate Utfallende
1/1 side 21 500,- b 200 x h 275 mm + 3 mm utfall + skjæremerker
1/2 side 16 300,- se medieplan for andre formater