Bolig & Miljø

Bolig og Miljø går direkte til alle tillitsvalgte og vaktmestere i borettslag og sameier tilknyttet OBOS eller et selskap i OBOS-konsernet. Bladet sendes også til bydelsadministrasjonen og en rekke offentlige utvalg og etater.
Bolig & Miljø
Fakta

Opplag: 18 000

Utgivelser: 6

Byråprovisjon: 0 %

Annonseselger
Mona  Jørgensrud

Mona Jørgensrud

62 94 10 32

911 73 473

mj@hsmedia.no

Materiell sendes til:

materiell@hsmedia.no

Høyoppløselig PDF og i CMYK farger.

Bolig & Miljø

Bolig og Miljø går direkte til alle tillitsvalgte og vaktmestere i borettslag og sameier tilknyttet OBOS eller et selskap i OBOS-konsernet. Bladet sendes også til bydelsadministrasjonen og en rekke offentlige utvalg og etater.
Bolig og Miljø er et spesialblad for styremedlemmer og vaktmestere i boligselskap. Bladet bringer stoff om forvaltning, drift og vedlikehold av borettslag og andre typer boligselskap. Vi gir råd om jus, økonomi og annet som kan bidra til å gjøre styrearbeidet lettere. I tillegg fungerer bladet som en idé formidler boligselskapene i mellom.
Utgivelsesplan 2020
Nummer Materiellfrist Utgivelse
01-20 23.01.20. 10.02.02.
02-20 17.03.20. 03.04.20.
03-20 20.05.20. 09.06.20.
04-20 13.08.20. 31.08.20.
05-20 24.09.20. 12.10.20.
06-20 19.11.20. 07.12.20.
Annonsepriser 2020
Format Pris 4 farger Satsflate Utfallende
1/1 side 20 800,- b 200 x h 275 mm + 3 mm utfall + skjæremerker
1/2 side 15.700,- se medieplan for andre formater