Bedre Skole

Bedre Skole er Utdanningsforbundets tidsskrift for pedagogisk debatt, med aktuelle artikler, reportasjer og intervjuer som omhandler pedagogiske og skolepolitiske spørsmål.
Bedre Skole
Fakta

Opplag: 115 156 

Utgivelser: 4

Lesertall: 206 000

Annonseselger
Grethe Ånerud

Grethe Ånerud

62 94 69 04

928 36 830

gaa@hsmedia.no

Karoline Gran Kluge

Karoline Gran Kluge

62 94 69 08

400 73 125

kk@hsmedia.no

Mona  Jørgensrud

Mona Jørgensrud

62 94 10 32

911 73 473

mj@hsmedia.no

Materiell sendes til:
materiell@hsmedia.no

Bedre Skole

Bedre Skole er Utdanningsforbundets tidsskrift for pedagogisk debatt, med aktuelle artikler, reportasjer og intervjuer som omhandler pedagogiske og skolepolitiske spørsmål.

Bedre Skole kommer ut fire ganger i året og er tidsskriftet for lærere og skoleledere. Bedre Skole utgis av Utdanningsforbundet.

Målgruppen er skoleledere i grunnskole og videregående skole og pedagogisk personale på universitet og høgskole.

BEDRE SKOLE I ELEKTRONISK UTGAVE Alle annonser i Bedre Skole kan også ses i tidsskriftets elektroniske utgave. Ebladet er en pdf av papirutgaven og kan
leses på alle digitale plattformer. Det er muligheter for å lenke annonsen til en ønsket landingsside på nett slik at det gir ekstra effekt av din annonse. Bedre Skole som eblad finner du på; Utdanningsnytt.no/bedre-skole

Utgivelsesplan 2022
Nummer Materiellfrist Utgivelse
01-22 16.02.22. 18.03.22.
02-22 20.04.22. 27.05.22.
03-22 10.08.22. 09.09.22.
04-22 12.10.22. 11.11.22.
Annonsepriser 2022
Format Pris 4 farger Satsflate Utfallende
1/1 side 28 000,- 210 x 270 + 5 mm utfall + skjæremerker
1/2 side 16 000,- se medieplan for mer info