top of page

Generelle vilkår for annonsering

HS Media tillater kun seriøse annonsører på nettsteder vi arbeider på vegne av, som følger norsk lov (herunder markedsføringsloven). Uriktige eller villedende annonser avvises og rapporteres.

 

Annonser må følge Vær Varsom-plakaten. HS Media forbeholder seg retten til å avvise annonser som ikke godkjennes av ansvarlig redaktør.


Oppdager du annonser som strider mot våre retningslinjer, vennligst send en e-post til materiell@hsmedia.no


Levering av materiell


- Digitale kampanjer til alle merkevarene hos HS Media sendes til: materiell@hsmedia.no
- Printkampanjer til alle merkevarene i HS Media kan leveres til materiell@hsmedia.no innen frister som oppgitt i medieplan https://www.hsmedia.no/publikasjoner
- Ved for sen levering kan vi ikke garantere at annonsen kommer på i henhold til kjøreplan.
- Ved henvendelser husk å referere til hvilken publikasjon det gjelder eller kontakt din kontaktperson eller vår AdOps-avdeling på materiell@hsmedia.no

 


Betingelser for avbestilling og endringer.


- Avbestilling av digitale kampanjer må skje skriftlig og senest 10 dager før kampanjestart.
- Avbestilling av printkampanjer må skje skriftlig og senest 6 uker før utgivelsesdato.
- Ved avbestilling eller endring senere enn oppgitte frister, faktureres hele beløpet som
opprinnelig avtalt.
- HS Media har anledning til å si opp avtalen dersom materiell strider mot
markedsføringsloven, eller ikke godkjennes av ansvarlig redaktør.
- HS Media er ikke ansvarlig for oppbevaring av materiell utover 2 mnd. etter kampanjeslutt.
- Utgivers og HS Media sitt erstatningsansvar for manglende oppfyllelse av denne avtale
er begrenset til avvikling av annonsering tilsvarende avtales kontraktssum. Alternativt kan
kontraktssummen tilbakeføres kunden.
- Enhver tvist i forbindelse med herværende avtale skal løses etter norsk rett og med Oslo
byrett som rett verneting.

bottom of page