Velkommen Valp

Velkommen valp - 35 000 nye hundeeiere årlig
Velkommen Valp
Fakta

Utgivelser: 2

 
Annonseselger
Stine  Korntorp

Stine Korntorp

62 94 69 74

936 32 963

sk@hsmedia.no

Materiell sendes til:
materiell@hsmedia.no 

Velkommen Valp

Velkommen valp - 35 000 nye hundeeiere årlig
Norsk Kennel Klub skal trykke opp nytt opplag av Velkommen valp. Dette er den første trykte brosjyren alle 
nye hundeeiere i Norsk Kennel Klub mottar hjem i posten. Velkommen valp inneholder interessant informasjon, blir lest og tatt vare på. Brosjyren blir sendt ut sammen med eierbeviset.
Utgivelsesplan 2021
Nummer Materiellfrist Utgivelse
01-21 20.11.20. 1. januar fram til ny utgave
02-21 28.05.21. 1. juli frem til ny utgave
Annonsepriser 2021
Format Pris 4 farger Satsflate Utfallende
1/1 s 14 000,- b 148 x h 210 mm + 3mm utfall + skjæremerker
1/2 s 8 000,- se medieplan for flere formater og priser