Varmenytt

Skandinavisk bransjetidskrift for ildstedsbransjen, inkl. brann- og feiervesen
Varmenytt
Fakta

Opplag: 2 000

Utgivelser: 5

 
Annonseselger
Marita  Engebretsen Haugen

Marita Engebretsen Haugen

62 00 35 43

406 24 571

meh@hsmedia.no

Materiell sendes til:

materiell@hsmedia.no

Høyoppløselig PDF i CMYK farger 

Varmenytt

Skandinavisk bransjetidskrift for ildstedsbransjen, inkl. brann- og feiervesen

Fagfolk/bedrifter i varmebransjen - ildsteder og piper, i Skandinavia, inklusive brann- og feiervesen.

I mange bedrifter har hvert blad mange lesere.

Utgivelsesplan 2023
Nummer Materiellfrist Utgivelse
01-23 02.02.23. 14.02.23.
02-23 12.04.23. 28.04.23.
03-23 19.06.23. 30.06.23.
04-23 04.09.23. 15.09.23.
05-23 03.11.23. 17.11.23.
Annonsepriser 2023
Format Pris 4 farger Satsflate Utfallende
1/1 side 14 188,- 184 x 270 mm
1/2 side 9 969,- se medieplan for flere priser og formater