Tidsskrift for Den norske legeforening

Tidsskrift for Den norske legeforening er legenes medlemsblad som utgis hver 14. dag og distribueres til ca. 33.000 leger.
Tidsskrift for Den norske legeforening
Fakta

Opplag: 33 000

Utgivelser: 18

Byråprovisjon: 3,5 %

 

Annonseselger
Astrid Olsen

Astrid Olsen

62 94 69 75

478 29 023

ao@hsmedia.no

Grethe Ånerud

Grethe Ånerud

62 94 69 04

928 36 830

gaa@hsmedia.no

Materiell sendes til:

Alle annonser Må godkjennes av Legeforeningen. 

Høyoppløselig PDF i CMYK farger. 

Tidsskriftet limfreses derfor er det viktig å holde all vesentlig tekst, logo, osv. minimum 9 mm fra kanten på formatet av annonsen.

materiell@hsmedia.no

Tidsskrift for Den norske legeforening

Tidsskrift for Den norske legeforening er legenes medlemsblad som utgis hver 14. dag og distribueres til ca. 33.000 leger.

Leger i Norge jobber på mange forskjellige områder, men felles for alle er at de mottar Tidsskriftet - legenes medlemsblad hver 14. dag. Tidsskriftet distribueres til leger, medisinstudenter og helsepersonell. Innholdet er av høy medisinskfaglig kvalitet, direkte rettet mot målgruppen og gir legene faglig oppdatering. Redaksjonelt innhold og konsept er unikt på det norske markedet, og gir et optimalt miljø for annonsering av legemidler og medisinsk utstyr. Tidsskrift for Den norske legeforening er i stadig utvikling. Legene er aktive brukere av nettsiden.

Alle annonser Må godkjennes av Legeforeningen. 
Utgivelsesplan 2023
Nummer Materiellfrist Utgivelse
01-23 20.12.22. 17.01.23.
02-23 11.01.23. 31.01.23.
03-23 01.02.23. 21.03.23.
04-23- Annonsetest 22.02.23. 14.03.23.
05-23-Påskenummer 08.03.23. 28.03.23.
06-23 28.03.23. 25.04.23.
07-23-Annonsetest 18.04,23, 09.05.23.
08-23 04.05.23. 30.05.23.
09-23 23.05.23. 13.06.23.
10-23-Sommernummer 07.06,23, 27.06.23.
11-23-Utdanningsnummer 26.07.23. 15.08.23.
12-23 16.08.23. 05.09.23.
13-23-Annonsetest 06.09.23. 26.09.23.
14-23 20.09.23. 10.10.23.
15-23 04.10.23. 24.10.23.
16-23-Annonsetest 18.10.23. 07.11.23.
17-23 01.11.23. 21.11.23.
18-23-Julenummer 22.11.23. 12.12.23.
Annonsepriser 2023
Format Pris 4 farger Satsflate Utfallende
1/1 side 38 100,- b 210 x h 297 mm + 4 mm utfall + skjæremerker
1/2 side 27 700,- se medieplan for andre formater