Tidsskrift for Den norske legeforening

Tidsskrift for Den norske legeforening er legenes medlemsblad som utgis hver 14. dag og distribueres til ca. 33.000 leger.
Tidsskrift for Den norske legeforening
Fakta

Opplag: 33 000

Utgivelser: 18

Byråprovisjon: 3,5 %

 

Annonseselger
Astrid Olsen

Astrid Olsen

62 94 69 75

478 29 023

ao@hsmedia.no

Grethe Ånerud

Grethe Ånerud

62 94 69 04

928 36 830

gaa@hsmedia.no

Materiell sendes til:

Alle annonser Må godkjennes av Legeforeningen. 

Høyoppløselig PDF i CMYK farger. 

Tidsskriftet limfreses derfor er det viktig å holde all vesentlig tekst, logo, osv. minimum 9 mm fra kanten på formatet av annonsen.

materiell@hsmedia.no

Tidsskrift for Den norske legeforening

Tidsskrift for Den norske legeforening er legenes medlemsblad som utgis hver 14. dag og distribueres til ca. 33.000 leger.

Leger i Norge jobber på mange forskjellige områder, men felles for alle er at de mottar Tidsskriftet - legenes medlemsblad hver 14. dag. Tidsskriftet distribueres til leger, medisinstudenter og helsepersonell. Innholdet er av høy medisinskfaglig kvalitet, direkte rettet mot målgruppen og gir legene faglig oppdatering. Redaksjonelt innhold og konsept er unikt på det norske markedet, og gir et optimalt miljø for annonsering av legemidler og medisinsk utstyr. Tidsskrift for Den norske legeforening er i stadig utvikling. Legene er aktive brukere av nettsiden.

Alle annonser Må godkjennes av Legeforeningen. 
Utgivelsesplan 2022
Nummer Materiellfrist Utgivelse
01-22 13.12.21. 11.01.22.
02-22 12.01.22. 01.02.22.
03-22 - Annonsetest 26.01.22. 15.02.22.
04-22 09.02.22. 01.03.22.
05-22 02.03.22. 22.03.22.
06-22 - Påskenummer 16.03.22. 05.04.22.
07-22 - Annonsetest 05.04.22. 03.05.22.
08-22 Landsstyrenummer 02.05.22. 24.05.22.
09-22 - Pride 19.05.22. 14.06.22.
10-22 - Sommernummer 08.06.22. 28.06.22.
11-22 - Utdanningsnummer 27.07.22. 16.08.22.
12-22 17.08.22. 06.09.22.
13-22 - Annonsetest 07.09.22. 27.09.22.
14-22 21.09.22. 11.10.22.
15-222 05.10.22. 25.10.22.
16-22 - Annonsetest 19.10.22. 08.11.22
17-22 02.11.22. 22.11.22.
18-22 - Julenummer 23.11.22. 13.12.22.
Annonsepriser 2022
Format Pris 4 farger Satsflate Utfallende
1/1 side 35 200,- b 210 x h 297 mm + 4 mm utfall + skjæremerker
1/2 side 25 600,- se medieplan for andre formater