tidsskriftet.no

Tidsskriftet .no er den offisielle nettsiden til Tidsskrift for Den norske legeforening.
tidsskriftet.no
Fakta

Format topp, midt og bunnbanner:

Desktop: 980 x 150 px

Mobil: 320 x 120 px

Popup banner:

Desktop: 980 x 80 px 

Mobil: 320 x 80 px

 

Alle annonsen MÅ godkjennes av Legeforeningen 

Annonseselger
Astrid Olsen

Astrid Olsen

62 94 69 75

478 29 023

ao@hsmedia.no

Grethe Ånerud

Grethe Ånerud

62 94 69 04

928 36 830

gaa@hsmedia.no

Materiell sendes til:

materiell@hsmedia.no

Alle annonser Må godkjennes av Legeforeningen. 

 

 

tidsskriftet.no

Tidsskriftet .no er den offisielle nettsiden til Tidsskrift for Den norske legeforening.

NÅR LEGER ER MÅLGRUPPEN

Tidsskrift for Den norske legeforening er legenes medlemsblad som utgis hver 14. dag og distribueres til ca. 33 000 leger.

Legenes hverdag er svært forskjellig avhengig av hvilket fagfelt de jobber med. Felles for alle er at de mottar Tidsskriftet - legenes medlemsblad i postkassen eller på dørmatten omtrent hver 14. dag. Mange leger omtaler Tidsskriftet som «legenes kulturbærer» og «vårt felles lim», og leser innholdet med stor interesse og innlevelse. Det samme gjelder Tidsskriftet.no, hvor alt innhold fra papirutgaven publiseres, i tillegg til aktuelt stoff for leger. Innholdet er av høy medisinskfaglig kvalitet, direkte rettet mot målgruppen og gir legene faglig oppdatering. Redaksjonelt innhold og konsept er unikt på det norske markedet, og gir et optimalt miljø for annonsering av legemidler og medisinsk utstyr.

Tidsskriftet trykkes i ca. 33 000 eksemplarer, og Tidsskriftet.no har månedlig godt over 800 000 sidevisninger i snitt. En medlemsundersøkelse gjennomført av Den norske legeforening viste at over 94% av medlemmene leser Tidsskriftet aktivt – både på papir og nett.

Alle annonser Må godkjennes av Legeforeningen før publisering. Alle annonser MÅ merkes med ANNONSE.

Se medieplan for nærmere beskrivelse.

Se nettsiden tidsskriftet.no