Stella Bookazin

At Stella we take women seriously.
Stella Bookazin
Fakta

Opplag: 4.500

Utgivelser: 2

Annonseselger
Mona  Jørgensrud

Mona Jørgensrud

62 94 10 32

911 73 473

mj@hsmedia.no

Randi  Oppegård

Randi Oppegård

62 94 69 76

922 61 620

ro@hsmedia.no

Materiell sendes til:

materiell@hsmedia.no

Høyoppløselig PDF i min. 300 DPI i CMYK farger.

Husk 5 mm utfallende (bleed) og skjæremerker. Hold all tekst, logo, osv. minimum 9 mm fra kanten.

Oppslag leveres som 2 enkeltsider i samme PDF. Ved oppslag må det tas hensyn til at opp til 5 mm kan forsvinne i bretten/ryggen. Det anbefales at bildet forskyves 2,5 mm til hver side for å unngå dette.

Stella Bookazin

At Stella we take women seriously.
We write about all the things that matter in your life, so you're always in the know. Read portraits of and interviews with great personalities and strong women, get updated on current trends in fashion, beauty and interior become stronger physically and mentally with our guides and find inspiration for your home.
Utgivelsesplan 2022
Nummer Materiellfrist Utgivelse
01-22 12.04.2022 13.05.2022
02-22 02.09.2022 30.09.2022
Annonsepriser 2022
Format Pris 4 farger Satsflate Utfallende
1/1 page 15.000 NOK 217x280 mm + 5 mm bleed
2/1 page 22.000 NOK 434x280 mm + 5 mm bleed (We recommend offsetting any images that cross the spine 2,5 mm to each side (5 mm on the first/last spread))
Back cover 18.000 NOK 217x280 mm + 5 mm bleed