Perspektiv

Med 450 daglige avganger er Widerøe en viktig årsak til at så vel dagligliv som næringsliv fungerer i distrikts-Norge.
Perspektiv
Fakta

Opplag: 18 250

Utgivelser: 11

Byråprovisjon: 3 %

Annonseselger
Siri Danielsen

Siri Danielsen

951 75 025

sd@hsmedia.no

Materiell sendes til:

materiell@hsmedia.no

Høyoppløselig PDF i CMYK farger

Perspektiv

Med 450 daglige avganger er Widerøe en viktig årsak til at så vel dagligliv som næringsliv fungerer i distrikts-Norge.

I 2015 fløy rundt 3 millioner passasjerer med oss. En vesentlig del av våre passasjerer reiser i forbindelse med jobb, men vi har også mange militære om bord; folk som skal til og fra sykebesøk, skole, innkjøp og jobbintervjuer. Og selvsagt alle som skal rundt i Norge og ut i verden på ferie og familiebesøk. Turister er det mest av i korte sommermåneder, men også nordlysturistene øker for hver vinter.

Om bord i Widerøes fly treffer du primært alle de som har sitt liv og virke utenom de store byene. De det kanskje ikke er så lett å treffe via øvrige trykte riksmedier. Og du treffer dem på et tidspunkt da de har tid til å se ditt budskap, og mens oppmerksomheten ikke forstyrres av all mulig annen støy.

Fra vår seneste leserundersøkelse vet vi at Perspektiv blir satt pris på og lest av våre passasjerer. Hele 87% av passasjerene oppgir at de leser Perspektiv om bord, og 76% av dem liker magasinet godt eller svært godt. Det er et meget høyt og hyggelig tall som varmer oss som jobber med bladet. Reiselyst og nysgjerrighet er bærebjelkene i Perspektivs redaksjonelle profil.

Perspektiv distribueres i setelommen på alle Widerøes innenlands- og utenlandsfly. Det er daglig avganger til 46 destinasjoner i Norge og Nord-Europa. Perspektiv kommer ut 11 ganger årlig, hvorav 1 dobbelt-utgave (desember/januar) som ligger ute i to måneder.

Utgivelsesplan 2019
Nummer Materiellfrist Utgivelse
01-19 07.01.19. 01.02.19.
02-19 07.02.19. 01.03.19.
03-19 08.03.19. 01.04.19.
04-19 04.04.19. 01.05.19.
05-19 09.05.19. 01.06.19.
06-19 06.06.19. 01.07.19.
07-19 26.06.19. 01.08.19.
08-19 08.08.19. 01.09.19.
09-19 06.09.19. 01.10.19.
10-19 10.10.19. 01.11.19.
11-19 - Dobbeltutgave 07.11.19. 01.12.19.
Annonsepriser 2019
Format Pris 4 farger Satsflate Utfallende
1/1 side 32 800 210 x 280 + 5 mm
1/2 side 24 400 se medieplan for andre formater