Norsk Veterinærtidsskrift

Bladet gis ut av Den Norske Veterinærforening, og alle medlemmer av foreningen får tidsskriftet tilsendt.
Norsk Veterinærtidsskrift
Fakta

Opplag: 3 500

Utgivelser: 9

Byråprovisjon: 3 %

Annonseselger
Astrid Olsen

Astrid Olsen

62 94 69 75

478 29 023

ao@hsmedia.no

Materiell sendes til:

materiell@hsmedia.no

Høyoppløselig PDF o gi CMYK farger. 

Norsk Veterinærtidsskrift

Bladet gis ut av Den Norske Veterinærforening, og alle medlemmer av foreningen får tidsskriftet tilsendt.
Norsk Veterinærtidsskrift leses av veterinærer, veterinærstudenter og veterinære institusjoner i Norden, samt organisasjoner, politikere og myndigheter innen mat- og landbrukssektoren. Ved å annonsere i NVT når man over 90 prosent av veterinærene i Norge. Her kan man annonsere både for reseptfrie og reseptbelagte legemidler. Norsk Veterinærtidsskrift ble gurnnlagt i 1888 og er ett av landets eldste fagtidsskrifter.
Utgivelsesplan 2019
Nummer Materiellfrist Utgivelse
01-19 04.01.19. 25.01.19.
02-19 08.02.19. 01.03.19.
03-19 22.03.19. 12.04.19.
04-19 03.05.19. 24.05.19.
05-19 14.06.19. 05.07.19.
06-19 09.08.19. 30.08.19.
07-19 13.09.19. 04.10.19.
08-19 18.10.19. 08.11.19.
09-19 22.11.19. 13.12.19.
Annonsepriser 2019
Format Pris 4 farger Satsflate Utfallende
1/1 side 17 990 210 x 297 + 4 mm + skjæremerker
1/2 side 14 610 se medieplan for andre formater