Norsk Veterinærtidsskrift

Bladet gis ut av Den Norske Veterinærforening, og alle medlemmer av foreningen får tidsskriftet tilsendt.
Norsk Veterinærtidsskrift
Fakta

Opplag: 3 500

Utgivelser: 9

Byråprovisjon: 3 %

Annonseselger
Astrid Olsen

Astrid Olsen

62 94 69 75

478 29 023

ao@hsmedia.no

Materiell sendes til:

materiell@hsmedia.no

Høyoppløselig PDF o gi CMYK farger. 

Norsk Veterinærtidsskrift

Bladet gis ut av Den Norske Veterinærforening, og alle medlemmer av foreningen får tidsskriftet tilsendt.
Norsk Veterinærtidsskrift leses av veterinærer, veterinærstudenter og veterinære institusjoner i Norden, samt organisasjoner, politikere og myndigheter innen mat- og landbrukssektoren. Ved å annonsere i NVT når man over 90 prosent av veterinærene i Norge. Her kan man annonsere både for reseptfrie og reseptbelagte legemidler. Norsk Veterinærtidsskrift ble gurnnlagt i 1888 og er ett av landets eldste fagtidsskrifter.
Utgivelsesplan 2020
Nummer Materiellfrist Utgivelse
01-20 03.01.20. 24.01.20.
02-20 07.02.20. 28.02.20.
03-20 18.03.20. 08.04.20.
04-20 30.04.20. 22.05.20.
05-20 12.06.20. 03.07.20.
06-20 07.08.20. 28.08.20.
07-20 11.09.20. 02.10.20.
08-20 16.10.20. 06.11.20.
09-20 20.11.20. 11.12.20.
Annonsepriser 2020
Format Pris 4 farger Satsflate Utfallende
1/1 side 18 490 b 210 x h 297 + 4 mm utfall + skjæremerker
1/2 side 15 020 se medieplan for andre formater