Norsk Veterinærtidsskrift

Bladet gis ut av Den Norske Veterinærforening, og alle medlemmer av foreningen får tidsskriftet tilsendt.
Norsk Veterinærtidsskrift
Fakta

Opplag: 3 500

Utgivelser: 9

Byråprovisjon: 3 %

Annonseselger
Kamilla Dahler Bye

Kamilla Dahler Bye

62 0035 42

478 53 007

kb@hsmedia.no

Materiell sendes til:

materiell@hsmedia.no

Høyoppløselig PDF o gi CMYK farger. 

Norsk Veterinærtidsskrift

Bladet gis ut av Den Norske Veterinærforening, og alle medlemmer av foreningen får tidsskriftet tilsendt.
Norsk Veterinærtidsskrift leses av veterinærer, veterinærstudenter og veterinære institusjoner i Norden, samt organisasjoner, politikere og myndigheter innen mat- og landbrukssektoren. Ved å annonsere i NVT når man over 90 prosent av veterinærene i Norge. Her kan man annonsere både for reseptfrie og reseptbelagte legemidler. Norsk Veterinærtidsskrift ble gurnnlagt i 1888 og er ett av landets eldste fagtidsskrifter.
Utgivelsesplan 2023
Nummer Materiellfrist Utgivelse
01-23 06.01.23. 20.01.23.
02-23 03.02.23. 24.02.23.
03-23 17.03.23. 14.04.23.
04-23 28.04.23. 31.05.23.
05-23 09.06.23. 30.06.23.
06-23 04.08.23. 25.08.23.
07-23 08.09.23. 29.09.23.
08-23 13.10.23. 03.11.23.
09-23 17.11.23. 08.12.23.
Annonsepriser 2023
Format Pris 4 farger Satsflate Utfallende
1/1 side 20 790,- b 210 x h 297 + 4 mm utfall + skjæremerker
1/2 side 16 910,- se medieplan for andre formater