Norsk Veterinærtidsskrift

Bladet gis ut av Den Norske Veterinærforening, og alle medlemmer av foreningen får tidsskriftet tilsendt.
Norsk Veterinærtidsskrift
Fakta

Opplag: 3 500

Utgivelser: 9

Byråprovisjon: 3 %

Annonseselger
Lars Magnus Lillebekk

Lars Magnus Lillebekk

62 94 69 03

948 04 564

lml@hsmedia.no

Materiell sendes til:

materiell@hsmedia.no

Høyoppløselig PDF o gi CMYK farger. 

Norsk Veterinærtidsskrift

Bladet gis ut av Den Norske Veterinærforening, og alle medlemmer av foreningen får tidsskriftet tilsendt.
Norsk Veterinærtidsskrift leses av veterinærer, veterinærstudenter og veterinære institusjoner i Norden, samt organisasjoner, politikere og myndigheter innen mat- og landbrukssektoren. Ved å annonsere i NVT når man over 90 prosent av veterinærene i Norge. Her kan man annonsere både for reseptfrie og reseptbelagte legemidler. Norsk Veterinærtidsskrift ble gurnnlagt i 1888 og er ett av landets eldste fagtidsskrifter.
Utgivelsesplan 2022
Nummer Materiellfrist Utgivelse
01-22 07.01.22. 21.01.22.
02-22 04.02.22. 25.02.22.
03-22 18.03.22. 08.04.22.
04-22 29.04.22. 20.05.22.
05-22 10.06.22. 01.07.22.
06-22 05.08.22. 26.08.22.
07-22 09.09.22. 30.09.22.
08-22 14.10.22. 04.11.22.
09-22 18.11.22. 09.12.22.
Annonsepriser 2022
Format Pris 4 farger Satsflate Utfallende
1/1 side 19 800,- b 210 x h 297 + 4 mm utfall + skjæremerker
1/2 side 16 100,- se medieplan for andre formater