Norsk Veterinærtidsskrift

Bladet gis ut av Den Norske Veterinærforening, og alle medlemmer av foreningen får tidsskriftet tilsendt.
Norsk Veterinærtidsskrift
Fakta

Opplag: 3 500

Utgivelser: 9

Byråprovisjon: 3 %

Annonseselger
Astrid Olsen

Astrid Olsen

62 94 69 75

478 29 023

ao@hsmedia.no

Materiell sendes til:

materiell@hsmedia.no

Høyoppløselig PDF o gi CMYK farger. 

Norsk Veterinærtidsskrift

Bladet gis ut av Den Norske Veterinærforening, og alle medlemmer av foreningen får tidsskriftet tilsendt.
Norsk Veterinærtidsskrift leses av veterinærer, veterinærstudenter og veterinære institusjoner i Norden, samt organisasjoner, politikere og myndigheter innen mat- og landbrukssektoren. Ved å annonsere i NVT når man over 90 prosent av veterinærene i Norge. Her kan man annonsere både for reseptfrie og reseptbelagte legemidler. Norsk Veterinærtidsskrift ble gurnnlagt i 1888 og er ett av landets eldste fagtidsskrifter.
Utgivelsesplan 2021
Nummer Materiellfrist Utgivelse
01-21 08.01.21. 22.01.21.
02-21 05.02.21. 26.02.21.
03-21 19.03.21. 09.04.21.
04-21 30.04.21. 21.05.21.
05-21 11.06.21. 02.07.21.
06-21 06.08.21. 27.08.21.
07-21 10.09.21. 01.10.21.
08-21 15.10.21. 05.11.21.
09-21 19.11.21. 10.12.21.
Annonsepriser 2021
Format Pris 4 farger Satsflate Utfallende
1/1 side 18 950,- b 210 x h 297 + 4 mm utfall + skjæremerker
1/2 side 15 400,- se medieplan for andre formater