top of page

Key Account Manager

KAMILLA DAHLER BYE

62 00 35 42

478 53 007

Vi hjelper deg gjerne

Kontakt gjerne medieselger direkte for konkrete pristilbud, spørsmål eller generell rådgivning rundt markedsføring til din målgruppe i riktig kontekst. 

Spesifikasjoner:

Høyoppløselig PDF og i CMYK farger. 

Materiell sendes til: 

Image by Julian Hochgesang

Norsk Veterinærtidsskrift

Tidsskriftet utgis av Den norske veterinærforening og går til rundt 3 600 veterinærer, veterinærstudenter og andre abonnenter. Innholdet er av høy veterinærmedisinsk kvalitet rettet mot målgruppen. Tidsskriftet har en enestående posisjon i det norske markedet.

Veterinærer i Norge jobber på mange forskjellige felter. Felles for alle de rundt 85 % av veterinærene i Norge som er medlemmer i Den norske veterinærforening er at de mottar Norsk veterinærtidsskrift ni ganger i året. Tidsskriftet ble grunnlagt i 1888 og er et av landets eldste fagblader.

Redaksjonelt innhold og posisjon i markedet sikrer et unikt utgangspunkt for annonsering av legemidler, utstyr og tjenester knyttet til den veterinærmedisinske verden og stillingsannonser. Tidsskriftet leses med stor interesse av veterinærene fordi det er deres medlemsblad og fordi hver utgave betyr faglig oppdatering.

Norsk Veterinærtidsskrift leses av veterinærer, veterinærstudenter og veterinære institusjoner i Norden, samt organisasjoner, politikere og myndigheter innen mat- og landbrukssektoren. Ved å annonsere i NVT når man over 90 prosent av veterinærene i Norge. Her kan man annonsere både for reseptfrie og reseptbelagte legemidler. Norsk Veterinærtidsskrift ble grunnlagt i 1888 og er ett av landets eldste fagtidsskrifter.

Se mer informasjon på medieplan eller kontakt oss for muligheter og tilbud på annonsering.

Utgivelsesplan

Annonsepriser

Medieplan

bottom of page