Navigare

Når ut til maritim næring Tidsskriftet Navigare er et effektivt annonseorgan for deg som vil nå ut til den maritime næringen med et reklamebudskap. Bladet holder høy kvalitet, både redaksjonelt og trykkteknisk. Dine annonser vil derfor bli presentert på aller beste måte.
Navigare
Fakta

Opplag: 14 000

Utgivelser: 4

Byråprovisjon: 3%

Annonseselger
Nina Jeanette Øvre-Kristiansen

Nina Jeanette Øvre-Kristiansen

62 94 69 02

477 10 812

nok@hsmedia.no

Materiell sendes til:

materiell@hsmedia.no

Høyoppløselig PDF i CMYK farger

Navigare

Når ut til maritim næring Tidsskriftet Navigare er et effektivt annonseorgan for deg som vil nå ut til den maritime næringen med et reklamebudskap. Bladet holder høy kvalitet, både redaksjonelt og trykkteknisk. Dine annonser vil derfor bli presentert på aller beste måte.

Navigare kommer ut fire ganger i året, og distribueres gratis i abonnement til de fleste som har tilknytning til maritim sektor, både på sjø og land. Gjennom Navigare når du for eksempel rederier, sjøfolk på norske skip, fiskerinæringen, verftsindustrien, maritime organisasjoner, maritime høgskoler og andre institusjoner, samt eiere av større fritidsfartøy. Navigare blir også distribuert til utlandet, så deler av bladet blir oversatt til engelsk. Sidetallet er på minimum 68, hvorav maks 20 prosent er annonsesider.

Innholdet i Navigare har hovedvekt på temaer knyttet til norsk skipsfart, både innenriks og utenriks. Vi oppdaterer leserne på nytt regelverk til sjøs og på direktoratets internasjonale arbeid. I tillegg har vi jevnlig artikler om helse, miljø og sikkerhet i den maritime næringen, litt historikk, sjøvett og fritidsfartøy samt reportasjer om Sjøfartsdirektoratets velferdsarbeid blant sjøfolk.

Sjøfartsdirektoratet er en statlig virksomhet med tilsynsansvar for norskregistrerte fartøy og utenlandske fartøy som anløper norske havner. Direktoratets overordnede mål er å bidra til høy sikkerhet for liv, helse, miljø og materielle verdier. Hovedkontoret ligger i Haugesund. Skipsregistrene i Bergen er også en del av Sjøfartsdirektoratet. I tillegg har vi 17 stasjoner langs norskekysten.

Utgivelsesplan 2018
Nummer Materiellfrist Utgivelse
01-18 12.02.18. 05.03.18.
02-18 08.05.18. 25.05.18.
03-18 05.09.18. 25.09.18.
04-18 20.11.18. 13.12.18.
Annonsepriser 2018
Format Pris 4 farger Satsflate Utfallende
1/1 side 18 570 b 220 x h 280 mm + 4 mm+ skjæremerker
1/2 side 10 380 se medieplan for andre formater