nationalgeographics.no

nationalgeographics.no
Fakta

Unike brukere: 19 072 

Sidevisninger: 34 977 

Mottakere nyhetsbrev: 5 658 

Facebook: 4 508 

Annonseselger
Siri Danielsen

Siri Danielsen

951 75 025

sd@hsmedia.no

Materiell sendes til:
materiell@hsmedia.no

nationalgeographics.no

National Geographics digitalt
natgeo.no får du grundig journalistikk om aktuelle temaer. Under mottoet “inspirasjon til å ta vare på verden” tar vi brukerne med på opplevelser over hele verden. Vi legger vekt på å kommunisere visuelt med fantastiske bilder og fotoreportasjer fra National Geographics dyktige fotografer, og gir brukerne opplevelsen av å “være der” med våre videoer. 
Se vår nettside eller kontakt oss for annonsering