NAF Campingguide

Camping i Norge – er Norges største og eldste campingpublikasjon målt etter innhold og opplag.
NAF Campingguide
Fakta

Opplag: 125 000

Utgivelser: 1 

Annonseselger
Petter Dammen

Petter Dammen

62 94 69 79

932 00 049

pd@hsmedia.no

Materiell sendes til:

materiell@hsmedia.no

NAF Campingguide

Camping i Norge – er Norges største og eldste campingpublikasjon målt etter innhold og opplag.
NAF – Norges Automobil-Forbund har utgitt årlige campingguider siden 1938. Guiden produseres i A5-formatet og leveres med oppdatert Norgeskart som gir campingentusiastene et viktig verktøy for planlegging i ferie- og fritidsøyemed.
Utgivelsesplan 2020
Nummer Materiellfrist Utgivelse
01-20 29.11.19. medio januar 2020
Annonsepriser 2020
Format Pris 4 farger Satsflate Utfallende
1/1 s 23 000,- b 145 x h 210 mm + 5 mm utfall + skjæremerker
2/3 s 17 000,- se medieplan for andre formater