Mestern

Fagbladet Mestern - bladet for godkjente, aktive håndverksmestere.
Mestern
Fakta

Opplag: 18 500

Utgivelser: 4 

Byråprovisjon: 3,5 %

Annonseselger
Stine  Korntorp

Stine Korntorp

62 94 69 74

936 32 963

sk@hsmedia.no

Materiell sendes til:

materiell@hsmedia.no

Høyoppløselig PDF og i CMYK farger. 

Mestern

Fagbladet Mestern - bladet for godkjente, aktive håndverksmestere.
Mestern distribueres til 18 000 abonnenter - først og fremst til samtlige godkjente, aktive håndverksmestere over hele landet. I tillegg blir bladet sendt til myndigheter, virksomheter og media.
Utgivelsesplan 2020
Nummer Materiellfrist Utgivelse
01-20 31.01.20. 19.02.20.
02-20 08.05.20. 29.05.20.
03-20 09.09.20. 30.09.20.
04-20 13.11.20. 04.12.20.
Annonsepriser 2020
Format Pris 4 farger Satsflate Utfallende
1/1 side 29 750 210 x 280 mm + 3 mm utfall + skjæremerke
1/2 side 20 700 se medieplan for andre formater