Mestern

Fagbladet Mestern - bladet for godkjente, aktive håndverksmestere.
Mestern
Fakta

Opplag: 18 500

Utgivelser: 4 

Byråprovisjon: 3,5 %

Annonseselger
Inge Krav

Inge Krav

62 94 69 77

911 27 717

ik@hsmedia.no

Materiell sendes til:

materiell@hsmedia.no

Høyoppløselig PDF og i CMYK farger. 

Mestern

Fagbladet Mestern - bladet for godkjente, aktive håndverksmestere.
Mestern distribueres til 18 000 abonnenter - først og fremst til samtlige godkjente, aktive håndverksmestere over hele landet. I tillegg blir bladet sendt til myndigheter, virksomheter og media.
Utgivelsesplan 2019
Nummer Materiellfrist Utgivelse
01-19 28.01.19. 15.02.19.
02-19 03.05.19. 24.05.19.
03-19 09.09.19. 27.09.19.
04-19 15.11.19. 06.12.19.
Annonsepriser 2019
Format Pris 4 farger Satsflate Utfallende
1/1 side 29 750 210 x 280 mm + 3 mm utfall + skjæremerke
1/2 side 20 700 se medieplan for andre formater
Utgivelsesplan og Annonsepriser 2018
Utgivelsesplan 2018
Nummer Materiellfrist Utgivelse
01-18 08.03.18. 28.03.18.
02-18 12.09.18. 04.10.18.
Annonsepriser 2018
Format Pris 4 farger Satsflate Utfallende
1/1 side 29 750 210 x 280mm + 3 mm
1/2 side 20 700 se medieplan for andre formater