Illustrert Vitenskap digitalt - Illvit.no

Illustrert Vitenskap digitalt - Illvit.no
Fakta

Unike brukere: 169 133 

Sidevisninger: 541 671 

Mottakere nyhetsbrev: 90 973 

Facebook: 21 173

Annonseselger
Siri Danielsen

Siri Danielsen

951 75 025

sd@hsmedia.no

Materiell sendes til:
materiell@hsmedia.no

Illustrert Vitenskap digitalt - Illvit.no

Illustrert Vitenskap digitalt
Illvit.no er nettsiden bak Nordens største populærvitenskaplige magasin, Illustrert Vitenskap. Illustrert Vitenskap har høy  troverdighet, og på illvit.no er ditt kommersielle innhold sikret en plassering i en attraktiv kontekst.
Se vår nettside eller kontakt oss for annonsering