historienet.no

historienet.no
Fakta

Unike brukere: 70 292 

Sidevisninger: 151 490 

Mottakere nyhetsbrev: 15 044

Facebook:  6 989

Annonseselger
Siri Danielsen

Siri Danielsen

951 75 025

sd@hsmedia.no

Materiell sendes til:
materiell@hsmedia.no

historienet.no

Historie digitalt
historienet.no kan du lese om alt fra vikingenes plyndrings- tokter til Romas storhetstid og hverdagsliv i antikken. På nett- stedet knyttes historien sammen med aktuelle funn og hendelser, og det skapes en historisk kontekst på tvers av tid og sted.
Se vår nettside eller kontakt oss for annonsering