Historie

– TETT PÅ HISTORIENS STØRSTE DRAMAER
Historie
Fakta

Opplag: 19 722 

Utgivelser: 19 

Annonseselger
Siri Danielsen

Siri Danielsen

951 75 025

sd@hsmedia.no

Materiell sendes til:

materiell@hsmedia.no

Høyoppløselig PDF i min.300 DPI i CMYK farger

Husk 5 mm utfallende (bleed) og skjæremerker. Hold all tekst, logo, osv. minimum 9 mm fra kanten.

Oppslag leveres som 2 enkeltsider i samme PDF. Ved oppslag må det tas hensyn til at opp til 5 mm kan forsvinne i bretten/ryggen. Det anbefales at bildet forskyves 2,5 mm til hver side for å unngå dette.

Historie

– TETT PÅ HISTORIENS STØRSTE DRAMAER

Målgruppe: 
Opplevelsesorienterte og historieinteresserte personer 15-50 år. Liker å oppleve historien og reiser ofte for å besøke historiske steder.

Kort og godt:

  •  Unikt nisjefokus
  •  Nordens største historiemagasin
  • Dedikert og interessert lesergruppe – høy oppmerksomhet
  • Infotainment
Utgivelsesplan 2021
Nummer Materiellfrist Utgivelse
01-21 25.11.20 28.12.20
02-21 08.21.20 18.01.21.
03-21 06.01.21. 05.02.21.
04-21 25.01.21. 24.02.21.
05-21 11.02.21. 15.03.21.
06-21 03.03.21. 06.04.21.
07-21 18.03.21. 22.04.21.
08-21 09.04.21. 12.05.21.
09-21 26.04.21. 31.05.21.
10-21 18.05.21. 18.06.21.
11-21 07.06.21. 07.07.21.
12-21 24.06.21. 26.07.21.
13-21 14.07.21. 13.08.21.
14-21 03.08.21. 02.09.21.
15-21 20.08.21. 21.09.21.
16-21 09.09.21. 11.10.21.
17-21 29.09.21. 29.10.21.
18-21 18.10.21. 17.11.21.
19-21 04.11.21. 06.12.21.
01-22 24.11.21. 24.12.21
Annonsepriser 2021
Format Pris 4 farger Satsflate Utfallende
1/1 s 25 000,- b 215 s h 290 mm + 5mm utfall + skjæremerker
1/2 s 15 000,- se medieplan for flere formater og priser