Gjør Det selv

- et magasin som fokuserer på gleden ved å gjøre det selv.
Gjør Det selv
Fakta

Opplag: 13 695 

Utgivelser: 19

Annonseselger
Lisa Lind Noer

Lisa Lind Noer

62 94 69 72

988 44 350

ln@hsmedia.no

Materiell sendes til:

materiell@hsmedia.no

Høyoppløselig PDF i min.300 DPI i CMYK farger

Husk 5 mm utfallende (bleed) og skjæremerker. Hold all tekst, logo, osv. minimum 9 mm fra kanten.

Oppslag leveres som 2 enkeltsider i samme PDF. Ved oppslag må det tas hensyn til at opp til 5 mm kan forsvinne i bretten/ryggen. Det anbefales at bildet forskyves 2,5 mm til hver side for å unngå dette.

 

Gjør Det selv

- et magasin som fokuserer på gleden ved å gjøre det selv.

Målgruppe 
Menn over 30 år med enebolig. De ønsker å være aktive i fornyingen av hjemmet og liker å utføre vedlikehold og oppussing av boligen selv. De søker derfor veiledning og inspirasjon i Gjør Det Selv magasinet. Målgruppen har god personlig økonomi og er storforbrukere av materialer og verktøy.

 

Kort og godt:

  • Nordmenn ligger på verdenstoppen i oppussing, og bruker over 40 mrd på oppussing i året
    (kilde: Prognosesenteret)
  • Leserne søker veiledning og inspirasjon til forbedring av hjemmet
  • Et nyttemagasin som samles på og brukes!
Utgivelsesplan 2021
Nummer Materiellfrist Utgivelse
02-21 08.12.20. 18.01.21.
03-21 06.01.21. 05.02.21.
04-21 25.01.21. 24.02.21.
05-21 11.02.21. 15.03.21.
06-21 03.03.21. 06.04.21.
07-21 18.03.21. 22.04.21.
08-21 09.04.21. 12.05.21.
09-21 26.04.21. 31.05.21.
10-21 19.05.21. 18.06.21.
11-21 07.06.21. 07.07.21.
12-21 23.06.21. 26.07.21.
13-21 14.07.21. 13.08.21.
14-21 03.08.21. 02.09.21.
15-21 20.08.21. 21.09.21.
16-21 09.09.21. 11.10.21.
17-21 29.09.21. 29.10.21.
18-21 18.10.21. 17.11.21
19-21 04.11.21. 06.12.21.
1/22 24.11.21. 24.12.21.
Annonsepriser 2021
Format Pris 4 farger Satsflate Utfallende
1/1 s 24 000,- b 205 x h 276 + 5 mm utfall + skjæremerker
1/2 s 14 400 se medieplan for flere formater og priser