fysioterapeuten.no

fysioterapeuten.no
Annonseselger
Kjetil Sagen

Kjetil Sagen

62 94 10 36

924 22 644

ks@hsmedia.no

Materiell sendes til:

materiell@hsmedia.no

Fil format JPG 

fysioterapeuten.no

har ca. 45 000 besøkende og 98 000 sidevisninger hver måned. Her er det flere muligheter og 

formater å velge mellom.

VI har også Nyhetsbrev som sendes ut hver mandag.  

Annonsepriser 2023
Format Pris 4 farger Satsflate Utfallende
Toppbanner 7 800,- b 980 x h 150 pxl og b 300 x h 250 pxl
Midtbanner 6 800,- b 980 x h 150 pxl og b 300 x h 250 pxl
Artikkelboard 5 650,- b 300 x b 250 pxl
Nyhetsbrev 4 200,- b 600 x h 250 pxl