fysioterapeuten.no

fysioterapeuten.no
Annonseselger
Stine  Korntorp

Stine Korntorp

62 94 69 74

936 32 963

sk@hsmedia.no

Materiell sendes til:
materiell@hsmedia.no

fysioterapeuten.no

har ca. 29.000 besøkende og 54.000 sidevisninger hver måned. Her er det flere muligheter og 
formater å velge mellom.
Vi har totalt fem plasser. Hver plass kan deles på to annonsører med 50% visning. Format: JPG.
Annonsepriser 2020
Format Pris 4 farger Satsflate Utfallende
Skyskraper 7 600 b 180 x h 500 pxl
Knapp 5 500,- b 180 x h 500 pxl