fysioterapeuten.no

fysioterapeuten.no
Annonseselger
Stine  Korntorp

Stine Korntorp

62 94 69 74

936 32 963

sk@hsmedia.no

Materiell sendes til:
materiell@hsmedia.no

fysioterapeuten.no

har ca. 29.000 besøkende og 54.000 sidevisninger hver måned. Her er det flere muligheter og 
formater å velge mellom.
Vi har totalt fem plasser. Hver plass kan deles på to annonsører med 50% visning. Format: JPG.
Annonsepriser 2021
Format Pris 4 farger Satsflate Utfallende
Toppbanner 7 600,- b 980 x h 150 pxl og b 300 x h 250 pxl
Midtbanner 6 600,- b 980 x h 150 pxl og b 300 x h 250 pxl
Artikkelboard 5 500,- b 300 x b 250 pxl