fysioterapeuten.no

fysioterapeuten.no
Annonseselger
Kjetil Sagen

Kjetil Sagen

62 94 10 36

924 22 644

ks@hsmedia.no

Materiell sendes til:

materiell@hsmedia.no

Fil format JPG 

fysioterapeuten.no

har ca. 45 000 besøkende og 98 000 sidevisninger hver måned. Her er det flere muligheter og 

formater å velge mellom.

VI har også Nyhetsbrev som sendes ut hver mandag.