Frimurerbladet

Den Norske Frimurerorden
Frimurerbladet
Fakta

Opplag: 19 600

Utgivelser: 4

Byråprovisjon: 3%

Annonseselger
Inge Krav

Inge Krav

62 94 69 77

911 27 717

ik@hsmedia.no

Materiell sendes til:

materiell@hsmedia.no

Høyoppløselig PDF og i CMYK farger. 

Frimurerbladet

Den Norske Frimurerorden

Frimurerbladet utgis av Den Norske Frimurerorden og sendes fire ganger i året adressert hjem til Ordenens mer enn 19.000 medlemmer. Det er dokumentert at bladet også leses av familiemedlemmer, venner og bekjente, slik at den effektive målgruppen totalt kan sies å ligge på ca. 40.000 lesere. Lesergruppen utgjør en attraktiv og kjøpesterk målgruppe som kun nås samlet gjennom Frimurerbladet.

Utgivelsesplan 2018
Nummer Materiellfrist Utgivelse
01-18 26.01.18. 22.02.18.
02-18 06.04.18. 26.04.18.
03-18 31.08.18. 27.09.18.
04-18 09.11.18. 29.11.18.
Annonsepriser 2018
Format Pris 4 farger Satsflate Utfallende
1/1 side 16 500 220 x 290 + 4 mm
1/2 side 8 500 se medieplan for andre formater