Fosterhjemskontakt

Norges eneste tidsskrift på fosterhjemsområdet!
Fosterhjemskontakt
Fakta

Opplag: 4000

Utgivelser: 4

Annonseselger
Ragnhild  Vangerud

Ragnhild Vangerud

62 94 69 71

990 14 423

rv@hsmedia.no

Tina Marie  Sandbæk

Tina Marie Sandbæk

959 72 901

tms@hsmedia.no

Materiell sendes til:
materiell@hsmedia.no

Fosterhjemskontakt

Norges eneste tidsskrift på fosterhjemsområdet!

Fosterhjemskontakt er et medlemsblad og faglig tidsskrift som tar opp temaer med tilknytning til fosterhjemsarbeid som er nyttig og inspirerende for fosterforeldre, saksbehandlere i barnevernet og andre som jobber i faget.

Her når du:

• Organisasjoner, arbeidsplasser og enkeltpersoner som berører fosterhjemsfeltet i sin virksomhet
• Barneverntjenester, private fosterhjemsaktører, institusjoner

 

Nettsiden www.fosterhjemsforening.no har i snitt 7 000 unike sidevisninger per måned. Ta kontakt for annonsering. 

Utgivelsesplan 2021
Nummer Materiellfrist Utgivelse
01-21 27.01.21. 03.03.21.
02-21 05.05.21. 04.06.21.
03-21 03.08.21. 03.09.21.
04-21 02.11.21. 03.12.21.
Annonsepriser 2021
Format Pris 4 farger Satsflate Utfallende
1/1 s 16 500,- b 210 x 297 + 3 mm utfall + skjæremerker
1/2 s 9 500,- se medieplan for flere formater og priser