Bonde & Småbruker

Medlemsavisa til Norsk Bonde- og Småbrukarlag.
Bonde & Småbruker
Fakta

Opplag medlemmer: 7 754

Opplag landsnummer: 70 000

Utgivelser: 10 

Byråprovisjon: 5 %

Annonseselger
Kjetil Sagen

Kjetil Sagen

62 94 10 36

924 22 644

ks@hsmedia.no

Materiell sendes til:
materiell@hsmedia.no

Bonde & Småbruker

Medlemsavisa til Norsk Bonde- og Småbrukarlag.
Avisa er den viktigste informasjonskanalen fra organisasjonen til medlemmene, og hovedoppgaven er å formidle organisasjonens politikk, innsatsområder og strategiske valg ut til medlemmene. Bonde og Småbruker skal også gi leserne inntrykk og opplevelsesbilder fra både norsk og internasjonel landbruk. Avisa er dessuten et levende debattorgan for medlemmene og andre som er opptatt av norsk og internasjonal landbruk.
Utgivelsesplan 2019
Nummer Materiellfrist Utgivelse
01-19 08.01.19. 18.01.19.
02-19 05.02.19. 15.02.19.
03-19 19.03.19. 29.03.19.
04-19 23.04.19. 03.05.19.
05-19 Landsnummer 14.05.19. 24.05.19.
06-19 18.06.19. 28.06.19.
07-19 13.08.19. 23.08.19.
08-19 Landsnummer 01.10.19. 11.10.19.
09-19 29.10.19. 08.11.19.
10-19 03.12.19. 13.12.19.
Annonsepriser 2019
Format Pris 4 farger Satsflate Utfallende
1/1 side 15 000 246 x 350 mm
1/2 side 9 000 se medieplan for andre formater