Bonde & Småbruker

Medlemsavisa til Norsk Bonde- og Småbrukarlag.
Bonde & Småbruker
Fakta

Opplag medlemmer: 6 400

Opplag landsnummer: 65 714

Utgivelser: 9 

Byråprovisjon: 5 %

Annonseselger
Mette Lindberg

Mette Lindberg

62 94 10 31

480 33 451

ml@hsmedia.no

Materiell sendes til:
materiell@hsmedia.no

Bonde & Småbruker

Medlemsavisa til Norsk Bonde- og Småbrukarlag.
Avisa er den viktigste informasjonskanalen fra organisasjonen til medlemmene, og hovedoppgaven er å formidle organisasjonens politikk, innsatsområder og strategiske valg ut til medlemmene. Bonde og Småbruker skal også gi leserne inntrykk og opplevelsesbilder fra både norsk og internasjonel landbruk. Avisa er dessuten et levende debattorgan for medlemmene og andre som er opptatt av norsk og internasjonal landbruk.
Utgivelsesplan 2023
Nummer Materiellfrist Utgivelse
01-23 10.01.23. 20.01.23.
02-23 14.02.23. 24.02.23.
03-23 14.03.23. 24.03.23.
04-23 - Landsnummer 11.05.23. 31.05.23.
05-23 20.06.23. 30.06.23.
06-23 22.08.23. 01.09.23.
07-23 - Landsnummer 26.09.23. 13.10.23.
08-23 21.11.23. 01.12.23.
Annonsepriser 2023
Format Pris 4 farger Satsflate Utfallende
1/1 side 15 750,- b 246 x h 350 mm
1/2 side 9 450,- se medieplan for andre formater