Bolig & Miljø

Bolig og Miljø går direkte til alle tillitsvalgte og vaktmestere i borettslag og sameier tilknyttet OBOS eller et selskap i OBOS-konsernet. Bladet sendes også til bydelsadministrasjonen og en rekke offentlige utvalg og etater.
Bolig & Miljø
Fakta

Opplag: 18 000

Utgivelser: 6

Byråprovisjon: 0 %

Annonseselger
Mona  Jørgensrud

Mona Jørgensrud

62 94 10 32

911 73 473

mj@hsmedia.no

Materiell sendes til:

materiell@hsmedia.no

Høyoppløselig PDF og i CMYK farger.

Bolig & Miljø

Bolig og Miljø går direkte til alle tillitsvalgte og vaktmestere i borettslag og sameier tilknyttet OBOS eller et selskap i OBOS-konsernet. Bladet sendes også til bydelsadministrasjonen og en rekke offentlige utvalg og etater.
Bolig og Miljø er et spesialblad for styremedlemmer og vaktmestere i boligselskap. Bladet bringer stoff om forvaltning, drift og vedlikehold av borettslag og andre typer boligselskap. Vi gir råd om jus, økonomi og annet som kan bidra til å gjøre styrearbeidet lettere. I tillegg fungerer bladet som en idé formidler boligselskapene i mellom.
Utgivelsesplan 2019
Nummer Materiellfrist Utgivelse
01-19 - Teknologi 24.01.19. 11.02.19.
02-19 - Uterom 21.03.19. 08.04.19.
03-19 - Rehabilitering 22.05.19. 11.06.19.
04-19 - Miljø 14.08.19. 02.09.19.
05-19 - Økonomi 26.09.19. 14.10.19.
06-19 - Vedlikehold 21.11.19. 09.12.19.
Annonsepriser 2019
Format Pris 4 farger Satsflate Utfallende
1/1 side 20 300,- 200 x 275 mm + 3 mm + skjæremerker
1/2 side 15.300,- se medieplan for andre formater