Bioingeniøren

Bioingeniøren er det viktigste fagtidsskriftet for bioingeniører i Norge.
Bioingeniøren
Fakta

Opplag: ca. 7 000

Utgivelser: 9

Byråprovisjon: 3,5 %

Annonseselger
Astrid Olsen

Astrid Olsen

62 94 69 75

478 29 023

ao@hsmedia.no

Materiell sendes til:

materiell@hsmedia.no

Høyoppløselig PDF og i CMYK farger.

Bioingeniøren

Bioingeniøren er det viktigste fagtidsskriftet for bioingeniører i Norge.
Det leses også av andre yrkesgrupper som arbeider med medisinske laboratorier. Bioingeniøren utgis av NITO Bioingeniørfaglig institutt og sendes til alle medlemmer. 90% av alle yrkesaktive bioingeniører er medlemmer av BFI. Tidsskriftet er redaksjonelt uavhengig og redigeres etter redaktørplakaten.

 

Bioingeniøren inneholder vitenskapelige artikler, andre fagartikler, debatt, organisasjonsstoff og reportasjer som berører bioingeniørenes daglig arbeid og overordnede rammer.

Utgivelsesplan 2020
Nummer Materiellfrist Utgivelse
01-20 20.12.19. 24.01.20.
02-20 27.01.20. 21.02.20.
03-20 02.03.20. 27.03.20.
04-20 14.04.20. 08.05.20.
05-20 25.05.20. 19.06.20.
06-20 27.07.20. 21.08.20.
07-20 07.09.20. 02.10.20.
08-20 12.10.20. 06.11.20.
09-20 16.11.20. 11.12.20.
01-21 18.12.20. 22.01.21.
Annonsepriser 2020
Format Pris 4 farger Satsflate Utfallende
1/1 side 17 200 b 210 x h 297 + 3 mm utfall + skjæremerker
1/2 side 14 100 se medieplan for andre formater