Bioingeniøren

Bioingeniøren er det viktigste fagtidsskriftet for bioingeniører i Norge.
Bioingeniøren
Fakta

Opplag: ca. 7 000

Utgivelser: 9

Byråprovisjon: 3,5 %

Annonseselger
Mona  Jørgensrud

Mona Jørgensrud

62 94 10 32

911 73 473

mj@hsmedia.no

Materiell sendes til:

materiell@hsmedia.no

Høyoppløselig PDF og i CMYK farger.

Bioingeniøren

Bioingeniøren er det viktigste fagtidsskriftet for bioingeniører i Norge.
Det leses også av andre yrkesgrupper som arbeider med medisinske laboratorier. Bioingeniøren utgis av NITO Bioingeniørfaglig institutt og sendes til alle medlemmer. 90% av alle yrkesaktive bioingeniører er medlemmer av BFI. Tidsskriftet er redaksjonelt uavhengig og redigeres etter redaktørplakaten.

 

Bioingeniøren inneholder vitenskapelige artikler, andre fagartikler, debatt, organisasjonsstoff og reportasjer som berører bioingeniørenes daglig arbeid og overordnede rammer.

Utgivelsesplan 2019
Nummer Materiellfrist Utgivelse
01-19 21.12.18. 25.01.19.
02-19 28.01.19. 22.02.19.
03-19 04.03.19. 29.03.19.
04-19 01.04.19. 03.05.19.
05-19 27.05.19. 21.06.19.
06-19 22.07.19. 16.08.19.
07-19 09.09.19. 04.10.19.
08-19 14.10.19. 08.11.19.
09-19 18.11.19. 13.12.19.
01-20 20.12.19. 24.01.19.
Annonsepriser 2019
Format Pris 4 farger Satsflate Utfallende
1/1 side 16 900 210 x 297 + 3 mm + skjæremerker
1/2 side 13 800 se medieplan for andre formater