BAM Nyfødt

BAM Nyfødt har nybakte foreldre som målgruppe. Med en annonse i BAM Nyfødt treffer du foreldrene i tiden like etter fødselen. BAM Nyfødt deles ut på barselavdelingen på sykehuset.
BAM Nyfødt
Fakta

Opplag: 55 000

Utgivelser: 1

Byråprovisjon: 2,5%

Annonseselger
Lisa Lind Noer

Lisa Lind Noer

62 94 69 72

988 44 350

ln@hsmedia.no

Materiell sendes til:

materiell@hsmedia.no

Høyoppløselig PDF og i CMYK farger

BAM Nyfødt

BAM Nyfødt har nybakte foreldre som målgruppe. Med en annonse i BAM Nyfødt treffer du foreldrene i tiden like etter fødselen. BAM Nyfødt deles ut på barselavdelingen på sykehuset.

BAM er 3 spesialmagasiner til Gravide og Nybakte foreldre

9 av 10 liker annonsene i BAM og synes de er relevante (kilde: Leserundersøkelse)

6 av 10 får utdelt BAM-bladet personlig fra helsepersonell (kilde: Leserundersøkelse)

BAM har 370 000 lesertilfeller (kilde: Synovate)

Utgivelsesplan 2019
Nummer Materiellfrist Utgivelse
01-119 12.02.19. Medio mars
Annonsepriser 2019
Format Pris 4 farger Satsflate Utfallende
1/1 side 64 700 208 x 278 mm + 3 mm + skjæremerker
1/2 side 48 300 se medieplan for andre formater