top of page

Key Account Manager

KJETIL SAGEN

62 94 10 36

924 22 644

Vi hjelper deg gjerne

Kontakt gjerne medieselger direkte for konkrete pristilbud, spørsmål eller generell rådgivning rundt markedsføring til din målgruppe i riktig kontekst. 

Spesifikasjoner:

Høyoppløselig PDF i CMYK farger

Materiell sendes til: 

Image by Julian Hochgesang

ABBL - Nytt

ABBL- Nytt er et tidsskrift for medlemmer, styremedlemmer og vaktmestere i boligselskapet ABBL, Asker og Bærum boligbyggelag.

ABBL- Nytt er et tidsskrift for medlemmer, styremedlemmer og vaktmestere i boligselskapet ABBL, Asker og Bærum boligbyggelag. Bladet bringer stoff om boligbyggelaget, nye prosjekter om forvaltning, drift og vedlikehold av borettslag, boligsameier og andre typer boligselskaper. Vi gir tips og råd om jus, økonomi og annet som kan bidra til å gi medlemmene nødvendig informasjon.

Målgruppe: «ABBL - Nytt» distribueres som «blad» til alle medlemmer, såvel boende som hussøkende, herunder styremedlemmer og vaktmestere i boligselskapene. I tillegg distribueres bladet til ABBLs nære forretningsforbindelser samt Asker og Bærum kommune.

Se mer informasjon på medieplan eller kontakt oss for muligheter og tilbud på annonsering.

Utgivelsesplan

Annonsepriser

Medieplan

bottom of page