ABBL

ABBL-nytt er et tidsskrift for medlemmer, styremedlemmer og vaktmestere i boligselskapet ABBL, Asker og Bærum boligbyggelag.
ABBL
Fakta

Opplag: 27 000

Utgivelser: 4

Byråprovisjon: 3,5 %

Annonseselger
Lisa Lind Noer

Lisa Lind Noer

62 94 69 72

988 44 350

ln@hsmedia.no

Materiell sendes til:

materiell@hsmedia.no

Høyoppløselig PDF og i CMYK farger.

ABBL

ABBL-nytt er et tidsskrift for medlemmer, styremedlemmer og vaktmestere i boligselskapet ABBL, Asker og Bærum boligbyggelag.

Bladet bringer stoff om boligbyggelaget, nye prosjekter om forvaltning, drift og vedlikehold av borettslag, boligsameier og andre typer boligselskaper. Vi gir tips og råd om jus, økonomi og annet som kan bidra til å gi medlemmene nødvendig informasjon.

 

Målgruppe:
«ABBL nytt» distribueres som «blad» til alle medlemmer, såvel boende som hussøkende, herunder styremedlemmer og vaktmestere i boligselskapene. I tillegg distribueres bladet til ABBLs nære forretningsforbindelser samt Asker og Bærum kommune

Utgivelsesplan 2019
Nummer Materiellfrist Utgivelse
01-19 15.01.19. Uke 10
02-19 03.04.19. Uke 22
03-19 20.06.19. Uke 35
04-19 01.10.19. Uke 47
Annonsepriser 2019
Format Pris 4 farger Satsflate Utfallende
1/1 side 18 900 210 x 297 mm + 3 mm + skjæremerker
1/2 side 11 000 se medieplan for andre formater