ABBL - Nytt

ABBL- Nytt er et tidsskrift for medlemmer, styremedlemmer og vaktmestere i boligselskapet ABBL, Asker og Bærum boligbyggelag.
ABBL - Nytt
Fakta

Opplag: 28 000

Utgivelser: 4

Byråprovisjon: 3,5 %

Annonseselger
Mona  Jørgensrud

Mona Jørgensrud

62 94 10 32

911 73 473

mj@hsmedia.no

Materiell sendes til:

materiell@hsmedia.no

Høyoppløselig PDF og i CMYK farger.

ABBL - Nytt

ABBL- Nytt er et tidsskrift for medlemmer, styremedlemmer og vaktmestere i boligselskapet ABBL, Asker og Bærum boligbyggelag.

Bladet bringer stoff om boligbyggelaget, nye prosjekter om forvaltning, drift og vedlikehold av borettslag, boligsameier og andre typer boligselskaper. Vi gir tips og råd om jus, økonomi og annet som kan bidra til å gi medlemmene nødvendig informasjon.

 

Målgruppe:
«ABBL - Nytt» distribueres som «blad» til alle medlemmer, såvel boende som hussøkende, herunder styremedlemmer og vaktmestere i boligselskapene. I tillegg distribueres bladet til ABBLs nære forretningsforbindelser samt Asker og Bærum kommune

Utgivelsesplan 2022
Nummer Materiellfrist Utgivelse
01-22 20.01.22. Uke 10
02-22 14.03.22. Uke 18
03-22 08.08.22. Uke 38
04-22 31.10.22. Uke 49
Annonsepriser 2022
Format Pris 4 farger Satsflate Utfallende
1/1 side 18 900,- b 210 x h 297 mm + 3 mm utfall + skjæremerker
1/2 side 11 300,- se medieplan for andre formater