ABBL - Nytt

ABBL- Nytt er et tidsskrift for medlemmer, styremedlemmer og vaktmestere i boligselskapet ABBL, Asker og Bærum boligbyggelag.
ABBL - Nytt
Fakta

Opplag: 27 000 - fulldistribusjon 94 000

Utgivelser: 3

Byråprovisjon: 3,5 %

Annonseselger
Kjetil Sagen

Kjetil Sagen

62 94 10 36

924 22 644

ks@hsmedia.no

Materiell sendes til:

materiell@hsmedia.no

Høyoppløselig PDF og i CMYK farger.

ABBL - Nytt

ABBL- Nytt er et tidsskrift for medlemmer, styremedlemmer og vaktmestere i boligselskapet ABBL, Asker og Bærum boligbyggelag.

Bladet bringer stoff om boligbyggelaget, nye prosjekter om forvaltning, drift og vedlikehold av borettslag, boligsameier og andre typer boligselskaper. Vi gir tips og råd om jus, økonomi og annet som kan bidra til å gi medlemmene nødvendig informasjon.

Målgruppe:

 ABBL Nytt distribueres til alle medlemmer, såvel boende som hussøkende, herunder styremedlemmer og vaktmestere i boligselskapene. I tillegg distribueres bladet til ABBLs nære forretningsforbindelser samt Asker og Bærum kommune. I 2023 vil to utgaver av ABBL Nytt bli fulldistribuert til alle husstander i Asker og Bærum, til sammen 94 000 pr. utgave. 

Utgivelsesplan 2023
Nummer Materiellfrist Utgivelse
01-23 - opplag 27 000 03.02.23. Uke 9
02-23 - opplag 94 000 14.04.23. Uke 20
03-23 - opplag 94 000 25.08.23. Uke 39
Annonsepriser 2023
Format Pris 4 farger Satsflate Utfallende
1/1 side 19 845,- b 210 x h 280 mm + 3 mm utfall + skjæremerker
1/2 side 11 300,- se medieplan for andre formater