Skyfritt

Med 450 daglige avganger er Widerøe en viktig årsak til at så vel dagligliv som næringsliv fungerer i distrikts-Norge.
Skyfritt
Fakta

Opplag:

Enkeltutgave 18 250 eks. 

Dobbeltutgave: 26 500 eks. 

Utgivelser: 11

Byråprovisjon: 5 %

Annonseselger
Siri Danielsen

Siri Danielsen

951 75 025

sd@hsmedia.no

Materiell sendes til:

materiell@hsmedia.no

Høyoppløselig PDF i CMYK farger

Skyfritt

Med 450 daglige avganger er Widerøe en viktig årsak til at så vel dagligliv som næringsliv fungerer i distrikts-Norge.

Widerøe er Norges eldste flyselskap. Med oss reiser over 3 millioner mennesker, både i forbindelse med jobb og fritid. De som skal hjem til familie og de som skal ut og oppleve verden. De som skal til eller fra det militære og offshore. De som må på sykehus for medisinsk hjelp, og de som er blitt friske og er på vei hjem igjen. 

Her skrives det om stort og smått som skjer i vårt langstrakte land, møter med lokale ildsjeler og entrepenører.

tillegg inviterer vi de reisende inn i Widerøes verden, hvor du møter ansatte både i lufta og på bakken, samt historier om hvordan Widerøe som flyselskap tar samfunnsansvar, og vil være med på å gjøre verden til et litt bedre sted å være. 

Vi har lagt opp til temautgaver av Skyfritt. Hvert nummer får ett hovedfokus sett fra ulike innfallsvinkler. Det kan være miljø og innovasjon, aktivitetsferier i Norge for alle aldre, fokus på norsk mat og drikke eller jakt og fikse.  

Utgivelsesplan 2020
Nummer Materiellfrist Utgivelse
02-20 03.01.20. 1. februar
03-20 04.02.20. 1. mars
04-20 02.03.20. 1. april
05-20 26.03.20. 1. mai
06-20 04.05.20. 1. juni
07-20 02.06.20. 1. juli
08-20 26.06.20. 1. august
09-20 03.08.20. 1. september
10-20 01.09.20. 1. oktober
11-20 28.09.20. 1. november
12-20 - dobbeltutgave 02.11.20. 1. desember
Annonsepriser 2020
Format Pris 4 farger Satsflate Utfallende
1/1 side 33 600 b 208 x 278 mm + 4 mm utfall + skjæremerker
1/2 side 24 400 se medieplan for andre formater