top of page

Salgsmålet på 115 millioner for 2021 er realisert

Salgsselskapet HS Media opplever en solid vekst i annonsesalget for sine mediekunder, både innen fagmedier og massemedier. Allerede i uke 40 var årets salgsbudsjett for 2021 på 115 millioner NOK i annonseomsetning i havn.

Daglig leder Tor Arne Sandholt i HS Media og key account manager Grethe Ånerud gleder seg over ny vekst for Tidsskrift for Den norske legeforening og mange andre medietitler som HS Media selger reklame for FOTO: StudioF2, Fotograf Ingar Næss

– Ja, salgsmålet til HS Media for 2021 er nå oppnådd. Fag- og nisjemedier nådde salgsmålet allerede 26. august som var syv uker tidligere enn i 2020. Digitalt salg er allerede 20 prosent over salgsmålet og vil i år nærme seg 20 millioner i omsetning. Og totalt var salgsmålet vårt i HS Media innfridd i uke 40, sier daglig leder Tor Arne Sandholt hos HS Media.


HS Media forventer å lande nærmere 7 millioner over salgsmålet for 2021 når siste annonse på papir og digitalt er solgt i 2021. Det vil si at HS Media kommer til å selge noen millioner mer enn i fjoråret som landet på 120 millioner NOK.

– Annonsesalget totalt har en fin positiv utvikling i HS Media og er spesielt godt sammenlignet med markedet generelt for printmedier. Selgerne har også vist stigende digital kompetanse og HS Media vokser nå også med nye digitale tjenester i tillegg til annonsesalg, sier daglig leder Tor Arne Sandholt.

Også Mediebyråforeningens Mediebarometer viser vekst i reklameomsetningen i år. Det samme gjør prognosene fra IRM. Sandholt og HS Media opplever også et ytterligere oppsving i år.

– Våre 25 ansatte selger i år annonser i mer enn 70 magasiner, fagblader og nettsteder. Entusiastiske og dyktige selgere kombinert med solide medieprodukter samt et marked med masse positivitet gir sterke resultater. Det er mange positive signaler i markedet for tiden – og redaksjonelle medier er igjen i skuddet, sier Tor Arne Sandholt.

Det mangler heller ikke på positive tanker i forhold til 2022 hos HS Media og Sandholt.

– Med dette har selskapet en sterk optimisme for hvordan 2021 vil lande og vi tror på en positiv oppdragsvekst inn i 2022, spesielt innen digitale medier og nye og innovative reklametjenester, sier Sandholt.

コメント


Image by Julian Hochgesang

Nyheter

Siste nytt fra HS Media, våre oppdragsgivere, anonsører og mer. 

bottom of page