top of page

Nisjemediene bør utnytte sin posisjon i stillingsmarkedet

Norske nisjemedier bør ta tilbake kommandoen over stillingsmarkedet. Ja, nisjene er som skapt for å være best på stilling ledig. Tenk kvalitet på målgruppen – og ikke la deg friste av kvantiteten!

Finn.no og massemediene har alt for lett fått alt for store biter av markedet for nettopp ledige stillinger. Nå bør nisjene bli enda dyktigere til å få frem alle de gode argumenter som nettopp nisjemediene har.


Flere norske nisjemedier har gjort en god jobb innen stillingsmarkedet, slike som Kode24 som har tredoblet omsetningen på få år og som trolig vil runde 10 millioner neste år. Men det finnes heldigvis også flere suksess-eksempler i så måte. Men det bør bli laaaangt flere!

Alt for mange nisjemedier har ikke tatt jobben på stillingsmarkedet alvorlig nok. Derfor er de blitt lette bytter for Finn og de store massemediene når det handler om stilling ledig. Noen nisjemedier har imidlertid opplevd vekst, men flere bør utnytte sin helt unike posisjon i stillingsmarkedet.


Det er nok flere forklaringer til at mange nisjemedier sto med «lua i hånda» da Finn.no med flere toget inn over det norske stillingsmarkedet. Og det er ikke bare lett når store massemedier velger å bruke muskler. Da blir det konkurransekraft av dimensjoner.


Men nisjemediene må bli enda dyktigere til å få frem sine styrker – ja, for å være helt ærlig så skader det ikke om representantene for nisjemediene hever stemmen noen hakk.


Vi har sett en utvikling hvor mange nisjemedier de siste årene er blitt veldig flinke til å ta sitt papirprodukt over til digitale plattformer. God og vesentlig journalistikk på papir er blitt tilpasset digitale former. Vi har mange fanebærere innen fagpressen, hvorav mange er vinnere av ulike Fagpressepriser de siste årene.


Det er også morsomt å registrere at stadig flere nisjemedier satser stadig mer på gravende journalistikk som også blir sitert i massemediene i stadig større grad. De setter dagsorden i smalere målgrupper, men setter titt og ofte en svært så bred dagsorden gjennom at massemediene tar tak i den viktige journalistikken fra nisjemediene.


Troverdighet i målgruppen er ikke minst en vesentlig attraktivitet for nisjemediene. Gjennom mange år med viktig journalistikk har de respektive nisjemediene gjort seg fortjent til en ekstra høy tillit i målgruppene. Tillit og troverdighet mellom nisjemedium og nisjepublikum er også alfa omega for å lykkes som reklamebærer. Ja, det er en grunn til at nisjeannonser ofte gir ekstra gode resultater og effekter. Tillit og troverdighet er stikkordene.


Men tillit og troverdighet kommer ikke av seg selv. Tillit er noe man gjør seg fortjent til, og det over tid.


Og denne tilliten er viktig også for å lykkes innen stillingsmarkedet, som er en viktig del av reklamemarkedet.


En ting er at det er viktig for å rekruttere de beste hodene til de de riktige posisjonene og stillingene. Det er selvsagt hovedhensikten med å lyse ut en stilling. Men det ligger også mange andre bonuser i det å lyse ut en stilling, dersom det blir gjort på en god og profesjonell måte.


En utlysning av en stilling kan sende signaler om at selskap XXX er på offensiven – og er såkalt «fremme i skoene». Den type assosiasjoner er positive for enhver merkevare. Da er vi inne på såkalt «company branding» som er blitt et populært begrep. Stillingsannonser er blitt stadig viktigere for å bygge og utvikle merkevarer.


Vi vet hvem som er leserne eller brukerne av ulike nisjemedier. Det er ofte svært så kompetente hoder innen sin bransje. De er ikke nødvendigvis ute etter ny jobb, men den kan forandre mening. Nisjemedia har en troverdighet de fleste andre medier bare kan drømme om.


Stillingsannonser i nisjemedier er kvalitet foran kvantitet. Der treffer du også de som ikke har planer om jobbskifte. Og du treffer ofte de aller best kvalifiserte.


Og stillingsannonser er langt mer enn enkle annonser på papir eller digitalt hvor man søker etter medarbeidere av ulik karakter. Her skjer det mye spennende i forhold til utviklingen. Her kommer også innholdsmarkedsføringen til sin rett. Det kan skapes mye og godt engasjerende innhold når man søker etter nye ressurser. Det ser vi stadig nye og gode eksempler på.


Kvaliteten innen fagmedia og nisjene blir stadig bedre på alle områder. Det skjer innen den journalistiske utviklingen. Og det skjer innen tilrettelegging og distribusjon for forbrukeren, kreativ utvikling av reklame, kommunikasjon rundt nye stillinger inkludert. Sammen gir dette tillit, mellom mediebruker og merkevare innen nisjedelen av medie-Norge.


Mye positivt pågår i floraen av norske nisjemedier. Det er grunn til å ha selvtillit, både i forhold til redaksjonell kvalitet og målgrupper. Den kan brukes til masse, blant annet ved å styrke nisjemediene i kampen om reklamekronene innen markedet for stilling.


Nå gjelder det å ta tilbake det tapte innen stillingsmarkedet – og vel så det! Kvaliteten bør ta seieren over kvantiteten!

Tor Arne Sandholt

Daglig leder HS Media

Comments


Image by Julian Hochgesang

Nyheter

Siste nytt fra HS Media, våre oppdragsgivere, anonsører og mer. 

bottom of page