Code of Conduct

Conde of Condukt er et dokument av praktisk karakter som beskriver atferdsmessige prinsipper og retningslinjer, samt hva disse betyr for HS Media og for våre arbeidstakere. Code of Conduct gir etiske og rettslige rammer for våre daglige aktiviteter og beslutninger - og gir veiledning for håndtering av utfordrende situasjoner.
Last ned vår Code of Conduct