Nyheter

Salgsmålet på 115 millioner for 2021 er realisert

Publisert 08.10.2021

Salgsmålet på 115 millioner for 2021 er realisert
Daglig leder Tor Arne Sandholt i HS Media og key account manager Grethe Ånerud gleder seg over ny vekst for Tidsskrift for Den norske legeforening og mange andre medietitler som HS Media selger reklame for

Salgsselskapet HS Media opplever en solid vekst i annonsesalget for sine mediekunder, både innen fagmedier og massemedier. Allerede i uke 40 var årets salgsbudsjett for 2021 på 115 millioner NOK i annonseomsetning i havn.

– Ja, salgsmålet til HS Media for 2021 er nå oppnådd. Fag- og nisjemedier nådde salgsmålet allerede 26. august som var syv uker tidligere enn i 2020. Digitalt salg er allerede 20 prosent over salgsmålet og vil i år nærme seg 20 millioner i omsetning. Og totalt var salgsmålet vårt i HS Media innfridd i uke 40, sier daglig leder Tor Arne Sandholt hos HS Media.

HS Media forventer å lande nærmere 7 millioner over salgsmålet for 2021 når siste annonse på papir og digitalt er solgt i 2021. Det vil si at HS Media kommer til å selge noen millioner mer enn i fjoråret som landet på 120 millioner NOK.

 

– Annonsesalget totalt har en fin positiv utvikling i HS Media og er spesielt godt sammenlignet med markedet generelt for printmedier. Selgerne har også vist stigende digital kompetanse og HS Media vokser nå også med nye digitale tjenester i tillegg til annonsesalg, sier daglig leder Tor Arne Sandholt.

 

Også Mediebyråforeningens Mediebarometer viser vekst i reklameomsetningen i år. Det samme gjør prognosene fra IRM. Sandholt og HS Media opplever også et ytterligere oppsving i år.

 

– Våre 25 ansatte selger i år annonser i mer enn 70 magasiner, fagblader og nettsteder. Entusiastiske og dyktige selgere kombinert med solide medieprodukter samt et marked med masse positivitet gir sterke resultater. Det er mange positive signaler i markedet for tiden – og redaksjonelle medier er igjen i skuddet, sier Tor Arne Sandholt.

 

Det mangler heller ikke på positive tanker i forhold til 2022 hos HS Media og Sandholt.

 

– Med dette har selskapet en sterk optimisme for hvordan 2021 vil lande og vi tror på en positiv oppdragsvekst inn i 2022, spesielt innen digitale medier og nye og innovative reklametjenester, sier Sandholt.

 

OM HS MEDIA

HS Media selger annonser for totalt over 70 publikasjoner. Selskapet har 25 ansatte og solgte reklame for 120 millioner kroner i 2020, for magasiner, fagblader og nettsteder. Karina Dahling Ehrenclou er styreleder i selskapet som eies 100 prosent av Aller Media Norge AS og har hovedsete på Kirkenær. Tor Arne Sandholt er CEO for selskapet. HS Media ble etablert i 1992 og siden 2005 har Aller Media Norge AS vært på eiersiden.

 

 
Andre nyheter
Ny styreleder i HS Media

Ny styreleder i HS Media

Karina Dahling Ehrenclou er valgt inn som styreleder i HS Media etter ekstraordinær generalforsamling.

Les mer
Nisjene styrker seg i nisjelandet

Nisjene styrker seg i nisjelandet

Norge er i seg selv et nisjeland i verdensmålestokk. Når det gjelder medier og medieutvikling, kan vi allerede nå slå fast at første halvår 2021 har vist stor fremgang for nisjemedienes del. I alle fall for mange.

Les mer
HS Media med United Influencers-avtale

HS Media med United Influencers-avtale

HS Media har undertegnet en avtale med United Influencers (UI) hvor de skal administrere annonsestyring på displayannonser, direktesalg og programmatisk for UI – samt for nettstedet til den norske utgaven av Elle.

Les mer
Terje Korsmo blir leder for strategi- og forretnigsutvikling i HS Media

Terje Korsmo blir leder for strategi- og forretnigsutvikling i HS Media

Terje Korsmo sin hovedoppgave blir å bygge HS Media sine konkurransefortrinn for å konsolidere og styrke eksisterende drift, og samtidig være med å bidra til å skape videre vekst og utvikling av selskapet.

Les mer