Nyheter

Flytt annonsekroner fra sosiale medier til mediehusene

Publisert 18.03.2020

Flytt annonsekroner fra sosiale medier til mediehusene

HS Media er ansvarlig for annonseinntekter til nærmere 70 magasiner og nettsteder til utgivere i Norge. Ledergruppen støtter oppfordringen til alle norske annonsører om å gjøre en ekstra vurdering av om investeringene de nå opprettholder i sosiale medier, kunne vært flyttet til norske redaktørstyrte medier.

Det kommer til å bli tøft for veldig mange arbeidstakere og bedrifter i månedene som kommer. Dette gjelder også i mediebransjen, hvor både medier, reklamebyråer og mediabyåer står overfor store utfordringer.

Redaktørstyre medier er en trygghet for norske lesere og de jobbe hardt for å sikre at befolkningen får viktig samfunnsinformasjon fra et nasjonalt, lokalt eller bransjemessig pespektiv. Sterke redaktørstyrte medier er en styrke for demokratiet og samfunnet, og medienes rolle som nyhetsformidler er spesielt viktig nå, sier Christian Haneborg og Bjørn Gunnar Rosvollhenholdsvis direktør for Schibsted Marketing Service, Norge og salgs- og markedsdirektør i TV 2. Ledergruppen i HS Media støtter denne oppfordringen og er klare til å bli utfordret på å levere på annonsørenes behov.

Inntektene til norske redaktørstyrte medier vil være under press de neste månedene, og reklameinntektene blir berørt. Norske medier skal bli foretrukket av annonsørene fordi vi er det beste alternativet for annonsøren. Slik bør det alltid være, også når krisen treffer oss alle, reklamebyråene, mediebyråene, mediene og annonsørene. Vi støtter oppfordringen til  alle norske annonsører til å gjøre en ekstra vurdering av om investeringene de nå opprettholder i sosiale medier, kunne vært flyttet til norske redaktørstyrte medier. Det er selvfølgelig at mediene må levere på annonsørenes behov, men det vet vi at de er klare for å bli utfordret på.

I en tid hvor dugnad har fått sin renessanse, oppfordrer vi også alle i hele bransjen til å ta en ekstra titt på hvilke behov norske medier kan løse. Fortsatt investering i de globale, sosiale nettverkene bidrar verken til korrekt samfunnsinformasjon eller skatteinntekter til landet vårt.

Bilde, fra venstre: Kjetil Sagen, Terje Korsmo, Tor Arne Sandholt, Mona Jørgensrud og Geir Berntsen

Kilde: https://www.medier24.no/artikler/schibsted-og-tv-2-med-bonn-til-annonsorene-flytt-annonsekroner-fra-sosiale-medier-til-mediehusene/487896?fbclid=IwAR3njUcK0M1DG84aAJvAr-TgUWlg5h6DStynz1p1Pu6iJCAlGoxBZTN1y8A

Andre nyheter
Ny styreleder i HS Media

Ny styreleder i HS Media

Karina Dahling Ehrenclou er valgt inn som styreleder i HS Media etter ekstraordinær generalforsamling.

Les mer
Nisjene styrker seg i nisjelandet

Nisjene styrker seg i nisjelandet

Norge er i seg selv et nisjeland i verdensmålestokk. Når det gjelder medier og medieutvikling, kan vi allerede nå slå fast at første halvår 2021 har vist stor fremgang for nisjemedienes del. I alle fall for mange.

Les mer
HS Media med United Influencers-avtale

HS Media med United Influencers-avtale

HS Media har undertegnet en avtale med United Influencers (UI) hvor de skal administrere annonsestyring på displayannonser, direktesalg og programmatisk for UI – samt for nettstedet til den norske utgaven av Elle.

Les mer
Terje Korsmo blir leder for strategi- og forretnigsutvikling i HS Media

Terje Korsmo blir leder for strategi- og forretnigsutvikling i HS Media

Terje Korsmo sin hovedoppgave blir å bygge HS Media sine konkurransefortrinn for å konsolidere og styrke eksisterende drift, og samtidig være med å bidra til å skape videre vekst og utvikling av selskapet.

Les mer