Nyheter

HAR FUNNET FIRE KJENNETEGN PÅ EKSTRAORDINÆRE SELGERE

Publisert 29.10.2020

HAR FUNNET FIRE KJENNETEGN PÅ EKSTRAORDINÆRE SELGERE

Daglig leder Tor Arne Sandholt i HS Media har sammen med medstudent Karina Haukland skrevet en masteroppgave på Executive Master Of Management på Handelshøyskolen BI. Oppgaven handlet om annonse-salg – og Sandholt/Haukland fikk karakteren A.

Tittelen på oppgaven var «Hvordan lykkes med å skape ekstraordinære prestasjoner i annonsesalg». Professor Arne Carlsen ved BI var veileder for masteroppgaven.

Formålet med masteroppgaven på 53 sider var å undersøke hva som er de viktigste årsakene til at HS Media lykkes i å skape unike resultater innen annonsesalg. Sandholt/Haukland ønsket blant annet å se nærmere på de viktigste suksesskriteriene. De hadde også et ønske om å få ny kunnskap til å utvikle selskapet videre.

Karina Haukland var en av to oppgaveskrivere, student fra Alta på Executive Master og som har en bachelor innen pedagogikk fra tidligere. Hun har derimot ingen tilknytning til HS Media. Sandholt er blant annet sivilmarkedsfører fra NMH/BI. Masteroppgaven ble levert i juni år – og resultatet kom i september.

-Med denne problemstillingen fikk jeg også økt min kjennskap om bakgrunnen for salgssuksessen, salgskulturen med mer. Jeg fikk se salgsselskapet vårt fra en helt annen synsvinkel. Og det har vært svært så lærerikt, sier Tor Arne Sandholt.

De benyttet teoretiske modeller rundt gjensidighet og mestring versus rivalisering. Funnene ble også drøftet opp mot teori om frigjørende latter og forberedelser for å svare utfyllende på problemstillingen. Det ble også gjort observasjoner hos HS Media.

-Dette var en ekstra god og viktig læreprosess. Den har også gitt meg enda bedre forutsetninger til å lede nettopp HS Media. Viktig og godt påfyll av kompetanse, sier Tor Arne Sandholt.

I sammendraget står det blant annet å lese: «Våre funn viser også at humor og latter er en svært viktig del av hverdagen og at det oppleves som prestasjonsfremmende og en svært viktig kjerne i bedriftskulturen. Grundige forberedelser er også en vesentlig del av prosessen i å utvikle høykvalitetsforbindelsene og giverorienteringen. Den er grunnleggende og en viktig del av arbeidsprosessen i relasjon med både oppdragsgivere og annonsører».

-Vi er selvsagt veldig tilfredse med både prosess og resultat. Det kunne ikke ha blitt bedre, sier Tor Arne Sandholt.

Han har ledet HS Media siden november 2013 – og har før det jobbet i medieorganisasjoner som Dagbladet og Telenor Media. Tor Arne Sandholt mener at tema og oppgave sørget for et ekstra påfyll med relevant kompetanse i forhold til sin stilling som daglig leder hos HS Media.

I konklusjonen på masteroppgaven står det blant annet følgende: «I vår forskning kom vi fram til fire hovedfunn som svarer på problemstillingen. De viktigste årsakene til at HS Media presterer unike resultater innen annonsesalg er basert på tillit gjennom høykvalitetsforbindelser, giverorientert atferd, humor og mestringsglede, samt grundige forberedelser».

 

 

 

Andre nyheter
Ny styreleder i HS Media

Ny styreleder i HS Media

Karina Dahling Ehrenclou er valgt inn som styreleder i HS Media etter ekstraordinær generalforsamling.

Les mer
Nisjene styrker seg i nisjelandet

Nisjene styrker seg i nisjelandet

Norge er i seg selv et nisjeland i verdensmålestokk. Når det gjelder medier og medieutvikling, kan vi allerede nå slå fast at første halvår 2021 har vist stor fremgang for nisjemedienes del. I alle fall for mange.

Les mer
HS Media med United Influencers-avtale

HS Media med United Influencers-avtale

HS Media har undertegnet en avtale med United Influencers (UI) hvor de skal administrere annonsestyring på displayannonser, direktesalg og programmatisk for UI – samt for nettstedet til den norske utgaven av Elle.

Les mer
Terje Korsmo blir leder for strategi- og forretnigsutvikling i HS Media

Terje Korsmo blir leder for strategi- og forretnigsutvikling i HS Media

Terje Korsmo sin hovedoppgave blir å bygge HS Media sine konkurransefortrinn for å konsolidere og styrke eksisterende drift, og samtidig være med å bidra til å skape videre vekst og utvikling av selskapet.

Les mer