Nyheter

HAR FUNNET FIRE KJENNETEGN PÅ EKSTRAORDINÆRE SELGERE

Publisert 29.10.2020

HAR FUNNET FIRE KJENNETEGN PÅ EKSTRAORDINÆRE SELGERE

Daglig leder Tor Arne Sandholt i HS Media har sammen med medstudent Karina Haukland skrevet en masteroppgave på Executive Master Of Management på Handelshøyskolen BI. Oppgaven handlet om annonse-salg – og Sandholt/Haukland fikk karakteren A.

Tittelen på oppgaven var «Hvordan lykkes med å skape ekstraordinære prestasjoner i annonsesalg». Professor Arne Carlsen ved BI var veileder for masteroppgaven.

Formålet med masteroppgaven på 53 sider var å undersøke hva som er de viktigste årsakene til at HS Media lykkes i å skape unike resultater innen annonsesalg. Sandholt/Haukland ønsket blant annet å se nærmere på de viktigste suksesskriteriene. De hadde også et ønske om å få ny kunnskap til å utvikle selskapet videre.

Karina Haukland var en av to oppgaveskrivere, student fra Alta på Executive Master og som har en bachelor innen pedagogikk fra tidligere. Hun har derimot ingen tilknytning til HS Media. Sandholt er blant annet sivilmarkedsfører fra NMH/BI. Masteroppgaven ble levert i juni år – og resultatet kom i september.

-Med denne problemstillingen fikk jeg også økt min kjennskap om bakgrunnen for salgssuksessen, salgskulturen med mer. Jeg fikk se salgsselskapet vårt fra en helt annen synsvinkel. Og det har vært svært så lærerikt, sier Tor Arne Sandholt.

De benyttet teoretiske modeller rundt gjensidighet og mestring versus rivalisering. Funnene ble også drøftet opp mot teori om frigjørende latter og forberedelser for å svare utfyllende på problemstillingen. Det ble også gjort observasjoner hos HS Media.

-Dette var en ekstra god og viktig læreprosess. Den har også gitt meg enda bedre forutsetninger til å lede nettopp HS Media. Viktig og godt påfyll av kompetanse, sier Tor Arne Sandholt.

I sammendraget står det blant annet å lese: «Våre funn viser også at humor og latter er en svært viktig del av hverdagen og at det oppleves som prestasjonsfremmende og en svært viktig kjerne i bedriftskulturen. Grundige forberedelser er også en vesentlig del av prosessen i å utvikle høykvalitetsforbindelsene og giverorienteringen. Den er grunnleggende og en viktig del av arbeidsprosessen i relasjon med både oppdragsgivere og annonsører».

-Vi er selvsagt veldig tilfredse med både prosess og resultat. Det kunne ikke ha blitt bedre, sier Tor Arne Sandholt.

Han har ledet HS Media siden november 2013 – og har før det jobbet i medieorganisasjoner som Dagbladet og Telenor Media. Tor Arne Sandholt mener at tema og oppgave sørget for et ekstra påfyll med relevant kompetanse i forhold til sin stilling som daglig leder hos HS Media.

I konklusjonen på masteroppgaven står det blant annet følgende: «I vår forskning kom vi fram til fire hovedfunn som svarer på problemstillingen. De viktigste årsakene til at HS Media presterer unike resultater innen annonsesalg er basert på tillit gjennom høykvalitetsforbindelser, giverorientert atferd, humor og mestringsglede, samt grundige forberedelser».

 

 

 

Andre nyheter
Linn-Marielle Magnor ansatt i HS Media

Linn-Marielle Magnor ansatt i HS Media

Linn-Marielle Magnor (24) er ansatt som key account manager hos HS Media på Kirkenær. Magnor gjør dermed en spennende overgang fra barnehage og pedagogikk til en salgsstilling hos HS Media.

Les mer
Nisjemediene bør utnytte sin posisjon i stillingsmarkedet

Nisjemediene bør utnytte sin posisjon i stillingsmarkedet

Norske nisjemedier bør ta tilbake kommandoen over stillingsmarkedet. Ja, nisjene er som skapt for å være best på stilling ledig. Tenk kvalitet på målgruppen – og ikke la deg friste av kvantiteten!

Les mer
Neira Karabeg ansatt i HS Media

Neira Karabeg ansatt i HS Media

Neira Karabeg (30) er ansatt som digital markedsfører hos HS Media på Kirkenær.

Les mer
HS Media tar over digitalt annonsesalg for Bonnier i Norge

HS Media tar over digitalt annonsesalg for Bonnier i Norge

HS Media har inngått avtale med Bonnier Publication og overtar nå ansvaret for salg av digitale annonser, native ads og Programmatic Guaranteed for åtte nettsteder. I tillegg kommer salg av poster på instagram, facebook og nyhetsbrev.

Les mer