top of page
Work Desk

Tidsskriftet.no

Tidsskriftet .no er den offisielle nettsiden til Tidsskrift for Den norske legeforening.

Key Account Manager

ASTRID OLSEN

62 94 69 75

478 29 023

Key Account Manager

GRETHE ÅNERUD

62 94 69 04

928 36 830

Vi hjelper deg gjerne

Kontakt gjerne medieselger direkte for konkrete pristilbud, spørsmål eller generell rådgivning rundt markedsføring til din målgruppe i riktig kontekst. 

Materiell sendes til: 

Tidsskriftet.no, hvor alt innhold fra papirutgaven publiseres, i tillegg til aktuelt stoff for leger. Innholdet er av høy medisinskfaglig kvalitet, direkte rettet mot målgruppen og gir legene faglig oppdatering. Redaksjonelt innhold og konsept er unikt på det norske markedet, og gir et optimalt miljø for annonsering av legemidler og medisinsk utstyr.

Tidsskriftet.no har månedlig mellom 800 000- 900 000 sidevisninger i snitt. En medlemsundersøkelse gjennomført av Den norske legeforening viste at over 94% av medlemmene leser Tidsskriftet aktivt – både på papir og nett.

Se mer informasjon på medieplan eller kontakt oss for muligheter og tilbud på annonsering.

Alle annonser Må godkjennes av Legeforeningen før publisering. Alle annonser MÅ merkes: "For helsepersonell" øverst til høyre i annonsen.

bottom of page